Zoek
Project

Regionale waterkering

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Regionale waterkering West-Graftdijk
Locatie: West-Graftdijk
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Looptijd: September 2015 – september 2016
Activiteiten: Infra, Saneren, Waterbouw
Projectomvang: €524.000

Achtergrondinformatie

De grondophoging en grondkerende constructies, respectievelijk damwanden en beschoeiingen, langs het bebouwde gebied van West-Graftdijk zijn onderdeel van een regionale waterkering. Een groot deel hiervan voldeed niet aan de hoogtenorm. Bovendien verkeerde een deel van de constructies in een slechte staat. Wij mochten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het werk uitvoeren omdat wij het beste plan van aanpak schreven en we kregen op basis van EMVI daarmee de opdracht voor het verbeteren van de waterkering.

De vervanging van damwanden en een kadeverhoging vonden dicht bij bebouwing plaats. Om overlast voor omwonenden en schade aan gebouwen en omgeving te voorkomen monitorden wij trillingen die tijdens de werkzaamheden ontstonden. Ook verzorgden wij het omgevingsmanagement. De grond- en baggerwerkzaamheden zijn gerealiseerd onder veiligheidsklasse 3T/-F. Omdat de aanvoermogelijkheden over de weg beperkt waren, deden wij dit over het water.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden globaal uit het aanbrengen van voorbelasting, damwand- en verankeringsconstructies, deksloven en kunstwerken (stuw) in de regionale waterkeringen. Na het aanbrengen van de damwandconstructies richtten wij de tuinen opnieuw in.

Deel dit project