Zoek

Duurzaam

Waterbouw

Markus BV opereert regelmatig op de grens van land en water. Denkt u bijvoorbeeld aan het aanbrengen van dijken, stuwen, steigers, bruggen, (vaar)duikers en damwanden. Ook het realiseren van oeverbescherming, ontgraven van watergangen en baggerwerk behoren tot onze waterbouwactiviteiten.

Door onze grondstoffenhandel kunnen wij vrijkomende materialen eenvoudig afvoeren en hergebruiken voor andere projecten. Hiermee besparen wij zowel kosten als tijd in combinatie met een duurzame manier van werken.

Projecten

Waterbouw

Actuele en afgeronde projecten over Waterbouw.