Zoek

Circulair slopen

(Circulair) Slopen

Wij realiseren sloopprojecten voor zowel particulieren, bedrijven als voor overheden. De projecten variëren van het slopen van woningen tot aan bedrijfs- en fabriekspanden. Hierbij passen we altijd circulair slopen toe. Door de inzet van innovatieve slooptechnieken streven we naar maximaal waardebehoud en optimaal hergebruik van materialen. De panden worden zorgvuldig ontmanteld, en de vrijgekomen grondstoffen worden vervolgens opnieuw hoogwaardig toegepast. Sloopwerk gebeurt vaak in combinatie met sanerings-, bouwrijp- en/of woonrijpwerkzaamheden. Doordat wij ook hierin gespecialiseerd zijn, kunnen wij onze klanten bij het volledige project ontzorgen.

Wij zijn in het bezit van het certificaat Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007. Op een maatschappelijk verantwoorde wijze omgaan met vrijkomende materialen heeft voor ons hoge prioriteit. Door onze infra werkzaamheden kunnen wij veel restmaterialen direct verwerken in andere projecten. Als alternatief zorgen wij voor het scheiden en recyclen van de afvoerstromen.

Wij staan hoe dan ook garant voor een flexibele en duurzame manier van slopen.

Projecten

(Circulair) Slopen

Actuele en afgeronde projecten over (Circulair) Slopen.