Zoek
Project

Sloop, bouw- en woonrijp maken Picassolaan

Status: In realisatie
Projectnaam: Sloop, bouw- en woonrijp maken Picassolaan
Locatie: Picassolaan
Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling Noord & Oost
Looptijd: 2022-2024
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Circulair, civieltechnisch ontwerp, Slopen
Projectomvang: €1.110.000

Op de hoek van de Aert de Gelderlaan en de ringweg zijn bijna alle sporen verdwenen van het iconische pand van Koninklijke Ahrend, inrichter van kantoren en leverancier van kantoormeubelen. In Alkmaar staat het pand nog altijd bekend als het Ahrendgebouw, ook al vertrok het bedrijf al in 2013. De eigenlijke naam is ‘Hoefstede’. Het bouwwerk stamde uit 1983. Markus is sinds september bezig op het terrein. De bovenbouw is inmiddels en de onderbouw zijn inmiddels gesloopt, de terreininrichting opgeruimd en werd al het vrijkomende betonmateriaal gebroken op locatie.

Aansluitend wordt gestart met het bouwrijpmaken van de locatie. Van Wijnen Bouw, zal begin volgend jaar starten met de bouw van drie appartementenblokken op die locatie.

Naast de sloop, heeft Markus samen met Bodemplan zich de afgelopen maanden ingezet om het ontwerp voor het gehele projectgebied op te stellen. Dit ontwerp zal na de realisatie van de drie woonblokken worden uitgevoerd. Wij starten met ondergrondse infra, waarna de inrichting van het projectgebied wordt opgepakt.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Drie blokken

Volgens de planning gaat in februari de eerste paal de grond in voor project Het Palet. Er komen in totaal 146 appartementen. Het Palet, aan de Picassolaan, is onderverdeeld in drie blokken, Red Yellow en Blue genoemd naar de primaire kleuren van het palet van Picasso. Ze zijn tot bijna 25 meter hoog, ongeveer net zo hoog als de punt van de ‘piramide’. Alle appartementen zijn op een haar na verkocht. ,,Misschien zijn er nog vier of vijf, denkt Bekkema. De buren van Het Palet, zijn de bewoners van het voormalig azc De Vluchthoef, waar nu statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) een tijdelijke woning hebben.

Op papier blijft die situatie zo tot 1 januari 2024. Door de schaarste aan woningen lijkt echter die datum niet in beton gegoten. De bedoeling is uiteindelijk om ook de Vluchthoef een reguliere woonwijk te maken.

Deel dit project