Zoek
Project

Polderzoom

Status: In realisatie
Projectnaam: Polderzoom
Locatie: Stommeerkade, Aalsmeer
Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer
Looptijd: 2020 – 2023
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Inrichting openbare ruimte, Pompputten
Projectomvang: €745.890,-

Achtergrondinformatie

In 2014 zijn we gestart met de voorbelasting van de toegangsweg, in 2020 hebben we de grond schoon gesaneerd en geassisteerd bij de sloop en asbestsanering en in 2021 hebben we de voorbelasting aangebracht. Nu in 2022-2023 zorgen we dat we het project compleet civieltechnisch opleveren. Het project bestaat uit twee fases bouwrijp maken en na de oplevering van de woningen pakken we de woonrijp werkzaamheden op. We hebben de opdracht gegund gekregen op basis van de laagste prijs. We zijn niet weggeweest van het project, wat laat zien dat Markus projecten van A tot Z kan oppakken als partner aan de basis.

Na gereedkomen van de voorbelasting door middel van zandophoging met verticale drainage en vacuüm consolidatie, heeft Markus BV voor gemeente Amstelveen en gemeente  Aalsmeer het bouw- en woonrijp bestek aangenomen.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Inmiddels is goed samengewerkt met de bouwaannemer Van Braam – Minnesma en zijn al de bouwrijp werkzaamheden afgerond. Er is een hoofdriool aangelegd in een schone zandsleuf, wegcunetten en nutstrace’s zijn aangebracht, menggranulaat onderbanen zijn aangewalst en het riool is aangesloten op een door Markus aangebracht rioolgemaal.

Na de bouwvak van 2022 zijn we gestart met het woonrijpmaak-onderdeel. Gefaseerd zal in de gehele woonwijk Polderzoom 2 verharding met afwatering, inrichting, groenvakken en openbare verlichting worden aangebracht.

De woonrijp werkzaamheden worden in nauwe samenspraak met de bouwaannemer, die gefaseerd de woningen oplevert, de nutspartijen die de huisaansluitingen gefaseerd aanbrengen en de bewoners die verhuizen en intrekken in de woningen, opgepakt. Dit wordt een mooi samenspel waarin Markus BV zich inzet om dit allemaal vlekkeloos en zonder veel overlast te laten verlopen.

Zustermaatschappij Sturm is diverse grondwerkzaamheden op locatie aan het doen voor de aannemer Van Braam – Minnesma en wij doen tevens diverse aanvullende zaken, zoals het aanbrengen van erfafscheidingen voor de ontwikkelaar MEER Vastgoed.

Deel dit project