Zoek
Project

Rioolreconstructie Wheermolen-Oost

Status: In realisatie
Projectnaam: Rioolreconstructie Wheermolen-Oost
Locatie: Wijk Wheermolen-Oost Purmerend
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Looptijd: 2022-2025
Activiteiten: Bouwteam, civieltechnisch ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Klimaatadaptatie, Riolering, Rioolontwerp in BIM, Straatwerk en asfaltering
Projectomvang: €6.135.000,- (RAW raamcontract)

Achtergrondinformatie

In de Purmerendse wijk Wheermolen-Oost is Markus bezig met een integrale rioolreconstructie waarbij een gescheiden rioolsysteem wordt aangelegd. Aan Markus werd door de gemeente gevraagd om een uitvoeringsontwerp te maken waarbij uiteraard een robuuste nieuwe riolering voorop staat, maar aspecten als duurzaamheid, zorg voor de omgeving, bereikbaarheid en leefbaarheid alle aandacht zouden krijgen. In nauwe samenwerking met BodemPlan heeft Markus de ontwerpfase aangepakt en uitgewerkt in 3D.

Klimaatadaptief
Bij het nieuwe riool wordt het hemelwater afgekoppeld. Het hemelwater wordt door de infiltrerende/bufferende fundatielaag onder de rijweg lokaal benut voor groen, infiltreert in de bodem en wordt pas afgevoerd naar het oppervlaktewater wanneer dat nodig is. Het lokaal benutten van hemelwater is veel beter voor het milieu en verhoogt de klimaatadaptiviteit. Doordat een deel van het regenwater niet naar het openbare riool afvoert, ontstaat in het openbare systeem/gebied namelijk meer ruimte om extreme buien te verwerken wat regenwateroverlast voorkomt. Hoeft het rioolstelsel minder regenwater te verwerken, dan treden overstorten minder vaak in werking en neemt daarmee de vuiluitworp naar het oppervlaktewater af.

Ondergrondse infra
De reconstructie van Wheermolen-Oost wordt uitgevoerd in 3 deelgebieden en daarmee corresponderende uitvoeringsfasen. Daar is in samenspraak met de bewoners voor gekozen. Het bestaande, te verwijderen riool blijft door deze opsplitsing en door de overgang van een gemengd naar een gescheiden stelsel nog enige tijd in gebruik. Van groot belang in het ontwerp van het eerste deelgebied is de fasering van het nieuwe riool. Om de juiste fasering te bepalen en het uitvoeringsontwerp te kunnen finetunen, is het ontwerp in 3D toegevoegd aan het BIM-model. Het maakt raakvlakken met bestaande, te verleggen en nieuwe kabels en leidingen inzichtelijk. Waar is aanvullend onderzoek nodig? BIM biedt direct inzicht. En ontwerpoplossingen kunnen met clashdetectie direct worden getoetst. Het resultaat: een door het bouwteam gedragen ontwerp en een beheersbare en voorspelbare uitvoering. Daarnaast loopt het ontwerp parallel aan de uitvoering. De slimmigheden en verbeterpunten die tijdens de uitvoering worden opgedaan zijn vastgelegd, besproken met de opdrachtgever en direct ingezet in de voorbereiding van de volgende deelgebieden. 

NL Gebiedslabel A
De ambitie van gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris is om in Wheermolen het NL Gebiedslabel A (van NL Greenlabel) te bemachtigen. De NL Gebiedslabel-methode brengt de duurzaamheidsambities voor een gebiedsontwikkeling op een vroeg moment in beeld, borgt ze tijdens het proces en maakt ze onafhankelijk meetbaar. Op basis van 21 indicatoren kan een NL Gebiedslabel A (hoogste) t/m G (laagste) worden bereikt. Kimaatadaptatie is daarbij een belangrijk aspect. Dat betekent: de negatieve gevolgen van klimaatverandering beperken.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Vond de aanbesteding van dit project plaats in november 2022, in maart van 2023 startte de eerste uitvoeringsfase al, kort na de gunning van het project.

In meerdere fases vervangt Markus het riool. Markus brengt in totaal 3.800 meter nieuw gescheiden rioolstelsel aan, schuimt het oude riool met vergelijkbare lengte vol, brengt 5.200 ton asfalt aan en 50.000 m2 straatwerk. Onderdeel van de integrale reconstructie is ook de openbare inrichting, zoals de aanleg van vrij liggende fietspaden, parkeervakken en openbare verlichting.

Deel dit project