Zoek
Project

Noorddijk

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Noorddijk
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Looptijd: 11-2022 – 05-2023
Activiteiten: Damwanden, Kaderenovatie, Straatwerk en asfaltering
Projectomvang: €792.000

Achtergrondinformatie

De Noorddijk is een dijk die zijn oorsprong kent uit de 12e / 13e eeuw en ligt ten noorden van Wormerveer. De dijk voldeed al enkele jaren niet meer aan de laatste eisen ten aanzien van waterveiligheid en diende te worden opgehoogd en verbeterd. Het plangebied betreft een dijktracé van circa 600 meter waar tot 2020 zowel auto’s als fietser gebruik van konden maken.

Markus is sinds 2017 betrokken bij het project Brokking aan de Zaan, een nieuwbouwlocatie op de plek van voormalig veevoederfabriek Brokking, gelegen aan de buitendijkzijde van de Noorddijk. Bij de ontwikkeling van dit project was al regelmatig contact met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het deelgebied de Tuinen van dit nieuwbouwplan zouden allemaal aan het water gelegen zijn waarbij extra water gecreëerd zou worden. Om aan de nieuwe eisen van waterveiligheid te voldoen is in 2020 al een tijdelijke oplossing uitgevoerd totdat de definitieve situatie uitgewerkt was. Tijdens de tijdelijke situatie is de dijk verzwaard en de weg afgesloten voor autoverkeer door het plaatsen van paaltjes.

Met het huidige project is de definitieve versterking uitgevoerd en het fietspad definitief ingericht op de Noorddijk.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Markus heeft voor de kadeverbetering eerst een stalen damwand aangebracht aan de binnenzijde van de dijk. Hierna kon aan de buitenzijde de houten beschoeiing worden aangebracht en het bestaande asfalt en fundatie worden verwijderd met bijkomend grondwerk. Daarna is de opbouw van de dijk weer begonnen door middel van het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag en daarbovenop een nieuwe asfaltconstructie.
Resultaat: een primaire waterkering die weer jaren aan de huidige eisen voldoet.

De Noorddijk is nu voornamelijk in gebruik als een primaire fietsverbinding tussen Wormerveer en Westknollendam en er zijn twee kanosteigers gemaakt om ook de kanoroute doorgang te geven.

Met het afronden van deze werkzaamheden kan de dijk weer vele jaren voorruit ten aanzien van waterveiligheid en is een mooie fietsverbinding gerealiseerd.

Deel dit project