Zoek
Project

Ecopassage Schie

Status: In realisatie
Projectnaam: Ecopassage Schie
Locatie: Provincie Zuid-Holland
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Looptijd: Juni 2015 – juni 2017
Activiteiten: D&C – Speciale projecten, Grondstoffen, Kaderenovatie, Natuurbouw, Straatwerk en asfaltering
Projectomvang: €1,5 miljoen

Achtergrondinformatie

Ecopassage Schie is onderdeel van de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam. Gelijk met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de natuur in Midden-Delfland. Ecopassage Schie is één van de drie ecopassages die worden aangelegd om het leefgebied van onder meer de Noordse woelmuis, ringslang en wezel te vergroten.

Het UAV-gc contract van dit project behelst de uitwerking van natuurvriendelijke oevers en passeerbuizen onder de wegen langs  de Schie. Voor recreanten worden een uitzichtpunt, een voetgangersbrug en twee dammen gerealiseerd die twee bosvakken  met elkaar verbinden. Infrastructureel is de primaire waterkering van de Schie versterkt door een dijkverzwaring en zijn wegverbredingen aangebracht.

Voor dit Design & Construct contract verzorgden wij het ontwerp, de aanvraag van de benodigde vergunningen, omgevingsmanagement en uiteraard de realisatie.

Deel dit project

Het project vond plaats op slecht draagkrachtige veengrond. Ons materieel is hierop  toegerust, waardoor wij de werkzaamheden toch optimaal hebben kunnen uitvoeren. Vanwege de grondslag hebben wij eveneens voorbelastingen moeten toepassen om waar nodig restzettingen in het terrein te voorkomen. Door middel van ‘real time monitoring’ is de grondwaterspanning gecontroleerd en zijn de ophoogslagen afgestemd.

In het verleden is het projectgebied getroffen bij een bombardement. Een groot deel van het grondwerk is daarom uitgevoerd met een graafprotocol conform een Plan van Aanpak voor Niet Gesprongen Explosieven met in situ onderzoek.

Ecopassage Schie sluit vanwege de projectspecifieke aanpak perfect aan op onze kernactiviteiten en is dus zowel voor het natuurgebied als voor ons een prachtig project.

Deel dit project