Zoek
Project

Natuurontwikkeling Pollenvlak

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Natuurontwikkeling Pollenvlak
Locatie: Egmond aan den Hoef
Opdrachtgever: PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Looptijd: Januari 2024- maart 2024
Activiteiten: Natuurbouw

Achtergrondinformatie

In de gemeente Bergen lag een stuk terrein van circa 5 hectare bij Egmond aan den Hoef, door PWN tijdelijk ingezaaid. Het voormalige bloembollenveld van de familie Van der Pol heeft een transformatie tot binnenduinrandnatuur ondergaan. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland verleende Markus BV de opdracht om het natuurontwikkelingsproject te realiseren.

De binnenduinrand is een geleidelijke overgang tussen de duinen en het land erachter. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden natuurherstelprojecten aan de binnenduinrand plaats. Eén van de doelen is om de zoetwatervoorraad onder de duinen beter te beschermen. Het Pollenvlak is hiervan een goed voorbeeld.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Dwars door het gebied heeft Markus een bijzondere wandelroute aangelegd. Zo kunnen bezoekers van dichtbij genieten van de opkomende flora en fauna.

Naast het bieden van een aangename plek voor ontspanning, speelt de nieuwe natuur ook een cruciale rol in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Met de toenemende frequentie van extreme buien en natte periodes neemt ook de wateroverlast toe.

Het heringerichte gebied zal door de verlaging van de locatie dienen als wateropvanggebied en kan zo zoet water vasthouden voor de drogere periodes.

De vrijgekomen grond hebben we gebruikt voor de aanleg van een duinheuvel waar de wandelroute overheen loopt.

Deel dit project