Zoek
Project

Kavel 39

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Kavel 39
Locatie: Buiksloterham
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Looptijd: augustus 2022 – december 2023
Activiteiten: Damwanden, Duurzaam, Saneren

Achtergrondinformatie

In het Buiksloterhamgebied in Amsterdam Noord heeft Markus succesvol de bodemsanering van Kavel 39 voltooid.

Op dit perceel stond vroeger de N.V. Electro Zuur- en Waterstoffabriek, die vanaf 1937 tot 1969 een cruciale rol speelde als leverancier van Per (tetrachlooretheen) en Tri (trichlooretheen), en later als AGA Nederland B.V. betrokken was bij de productie, opslag en overslag van acetyleen en andere gassen.

De bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot vervuiling van de bodem en het grondwater met kwik en VOCL (vluchtige chloorkoolwaterstoffen incl. vinylchloride), een mobiele verontreiniging met zeer vluchtige stoffen die potentieel schadelijk zijn voor de gezondheid.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Om de bouw van woningen mogelijk te maken, hebben we de kern van de verontreiniging op het terrein gesaneerd tot een diepte van 5,5 meter onder het maaiveld. Bacteriën zijn toegevoegd aan de bodem in de put om verdere afbraak van dieper gelegen stoffen te bevorderen, en er is een afsluitende laag aangebracht. De diepere verontreiniging tot een diepte van 30 meter zal in de toekomst worden gemonitord.

Om overlast voor de omgeving te minimaliseren en de werkzaamheden veilig uit te voeren, hebben we in samenwerking met de Omgevingsdienst NZKG, Bodem+, GGD Amsterdam en de Arbeidsinspectie een gedetailleerd uitvoeringsplan opgesteld, in overleg met de opdrachtgever.

Door te werken in een afgesloten ruimte, transport via water in beunbakken, het afdekken met papierpulp en het gebruik van ventilatoren evenals een zeer strikt meetregime (E-noses) verdeeld over diverse veiligheidszones tot zelfs in de wijk rondom, hebben we overlast en onveilige situaties voorkomen.

Meer dan 60.000 ton grond is naar de thermische reiniger (ATM Moerdijk) vervoerd voor hergebruik en naar de definitieve stortlocatie (Afvalzorg) gebracht als reiniging niet mogelijk was. Het afvoeren van 60.000 ton grond via water heeft ongeveer 3.000 vrachtwagenbewegingen in de wijk voorkomen, wat resulteert in minder overlast.

Deel dit project