Zoek
Project

Bouwrijp maken Kop Grasweg

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Bouwrijp maken Kop Grasweg
Locatie: Amsterdam-Noord
Opdrachtgever: Kop Grasweg CV
Looptijd: April – december 2019
Activiteiten: Bouwputten, Infra, Saneren, Slopen
Projectomvang: €479.000

Achtergrondinformatie

Kop Grasweg CV, bestaande uit Amvest en Hurks, ontwikkelen in samenwerking met de Alliantie en Gemeente Amsterdam op de kop van de Grasweg, direct aan het Amsterdamse IJ, sociale woningbouw, luxe appartementen en commerciële ruimtes. Al in een eerder stadium werkte Markus in bouwteamverband mee aan de ontwikkeling van dit transformatiegebied. Op basis van deze geslaagde samenwerking vroeg Kop Grasweg CV ons offerte uit te brengen voor de realisatie van de voorbereidende werkzaamheden en kregen wij de opdracht gegund.

Deel dit project

Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit het aanbrengen van een tijdelijke damwand en het saneren van een gedeelte van de bodem. Omdat de betonnen kademuur niet meer voldeed aan de hedendaagse eisen, sloopten wij deze. Vervolgens verwijderden wij de fundering van de kademuur en voerden de sloopmaterialen vakkundig af. Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden verwerkten wij over het hele terrein zand. De werkzaamheden zijn eind 2019 afgerond.

Deel dit project