Zoeken
Project

Het Slachthuishof

Status: In realisatie
Projectnaam: Het Slachthuishof
Locatie: Oorkondelaan, Haarlem
Opdrachtgever: Bouwfonds Property Development (BPD) en De Nijs Projectontwikkeling
Looptijd: 2020 – 2023
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Bouwteam, civieltechnisch ontwerp, D&C – Speciale projecten, Inrichting openbare ruimte, Leidingbouw, Riolering, Saneren, Slopen, woningbouw
Projectomvang: €4,5 miljoen

Achtergrondinformatie

Met ruim 160 nieuwbouwwoningen en – in de oude, monumentale gebouwen – diverse voorzieningen voor buurtbewoners, bezoekers en ondernemers, verrijst – op het terrein van het voormalige Slachthuis – in de zeer nabije toekomst een aantrekkelijk nieuw stukje stad. Hier komt een muziekschool, een poppodium en komen er diverse horecagelegenheden en bedrijfsruimten voor startende ondernemers. Het Slachthuisterrein wordt een bijzondere ontmoetingsplek in Haarlem. Voor oude én nieuwe Haarlemmers. Een nieuw woon- en werkgebied met een rijk Haarlems verleden. Waar je muziek kunt maken en luisteren, lekker kunt eten en drinken en je kennis en diensten uitwisselt.

Ontwerp

Al tijdens de tender is er gekozen om het project in bouwteamverband op te pakken. Na de succesvolle inschrijving met het concept ‘Goedemorgen’, waarbij gekozen is voor een transformatie van een gesloten enclave naar een verbonden en toegankelijke plek. Er is ingezet op het tot uiting komen van de aanwezige monumenten, zoals bijvoorbeeld de oude bloedpomp, en de keuze van materialen in de groene/blauwe zoom rondom het gebied.

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zullen hitte, droogte, meer neerslag en een hogere zeespiegel zijn. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. In de inrichting van het hele gebied is hier rekening mee gehouden door enerzijds (hemel)water te benutten en anderzijds zo lang mogelijk in het gebied vast te houden en in de bodem te laten infiltreren. Hierbij zijn in de openbare ruimte de wadi’s, een watergoot en het waterplein concrete voorbeelden van gemaakte keuzes. De groene zoom rondom het plangebied is zo ingericht dat ze meedoen in het plangebied. Hierdoor wordt het park vergroot en ontstaat er een hoogwaardige en prettige entreezone naar het Slachthuis. Met de pergola en goot vormen ze een integrale omlijsting van het Slachthuis. De pergola biedt de mogelijkheid om schommels, sportattributen, verlichting en het vergroeningsconcept toe te passen.

Naast bovenstaande bovengrondse infra is door ons ook de volledige ondergrondse infra in 3D/BIM ontworpen. Hierin is rekening gehouden met de bestaande inrichting van kabels en leidingen. Vervolgens is het gehele nieuwe netwerk van HWA, VWA, drainage, de nutsvoorzieningen van de gemeente en het WKO hierin opgenomen en ingetekend.

Circulair slopen

In 2020 zijn wij gestart met de circulaire sloopwerkzaamheden op het voormalige Slachthuisterrein. De bestaande isolatiewanden zijn zorgvuldig gedemonteerd zodat ze hergebruikt konden worden. Een Nederlandse bollenkweker heeft de panelen vervolgens toegepast in de nieuwbouw van een koelcel voor de uitbreiding van zijn rozen- en advocadokwekerij in Kenia. Door de inzet van elektrische machines tijdens de inpandige sloopwerkzaamheden is het concept van ‘Goedemorgen’ ook hierin doorgezet!

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Het vrijgekomen betonpuin is hergebruikt in het funderingsmateriaal van het nieuwe inrichtingsplan. Ook is het vrijgekomen hout en straatwerk opnieuw gebruikt op diverse locaties op het terrein.

Tijdens de sloopwerkzaamheden waren er saneringswerkzaamheden. Onverwacht werd een grote hoeveelheid asbest aangetroffen alsmede een grote ondergrondse olietank. Het asbest en de olietank met verontreinigde grond hebben wij gesaneerd en vervangen door schone grond. Wij hebben tevens de afhandeling van de nodige vergunningen verzorgd.

Na de voltooiing van de sloop- en saneringswerkzaamheden, hebben wij een volledig nieuw tracé van hemelwater, vuilwater en drainage aangebracht ter vervanging van het oude tracé.

Volgende fase

De volgende fase bestaat uit het aanleggen van kabels en leidingen voor drinkwater, elektra en data.

Om het werkverkeer tijdens de bouw een goede bereikbaarheid te borgen is er een werkweg rondom het Slachthuis aangebracht. De werkweg bestaat uit 97% gerecycled materiaal en zorgt voor een nette duurzame verharding. Bijkomend voordeel is dat de werkweg zorgt voor een aanzienlijke beperking van stofvorming voor de buurt, het resulteert in een beperking van gasolieverbruik en heeft als direct resultaat een zichtbaar nette en goed bereikbare bouwplaats.

In week 35 van 2021 is de eerste paal voor de nieuwbouwwoningen in fase 1 in de grond gegaan. Met een grondverdringende boorpaal zijn deze nagenoeg geluidloos en trillingsloos aangebracht. Hierna volgt de volledige woningbouw van de woningen door bouwbedrijf De Nijs.

Eindfase

In 2022, na de bouwfase, volgt de inrichting van het terrein; bestratingen, verlichting, werkbrug, afvalcontainers, maar ook de uitwerking van het waterplein, wadi’s en de pleinverharding.

Deel dit project