Zoeken
Project

Palenstein

Status: In realisatie
Projectnaam: Palenstein
Locatie: Zoetermeer
Opdrachtgever: Heembouw
Looptijd: 2020-2024
Activiteiten: civieltechnisch ontwerp, Duurzaam, Inrichting openbare ruimte, Klimaatadaptatie, Riolering
Projectomvang: €€ 980.000 (vlek C) / € € 450.000 (vlek D)

Achtergrondinformatie

Palenstein is een wijk in de gemeente Zoetermeer die al flinke tijd volop in de steigers staat. In de wijk worden het woningaanbod, de openbare ruimte en de voorzieningen verbeterd. Verschillende ontwikkelaars en bouwers nemen elk een deelproject op zich, ook wel ‘vlekken’ genoemd.

Vanuit strategisch partnerschap met Heembouw is Markus betrokken bij de planontwikkeling van vlek C: 53 koopwoningen waarvan 3 extra duurzame gebouwd in hout, en 67 appartementen.

De goede samenwerking leidde tot een vervolg op naastgelegen vlek D: 84 appartementen en commerciële ruimte. Op vlek C en D zijn 151 appartementen bestemd voor sociale huurders van woningcorporatie Vidomes.

Al in de ontwikkelfase bracht Markus (gebruikers)eisen en wensen in beeld voor de openbare inrichting zoals het groen, de verlichting, laadinfrastructuur en speel- en parkeerplaatsen. Ons civiel ontwerp, dat we met BodemPlan maakten, hebben we samen met Heembouw en Vidomes van grof naar fijn en ieders tevredenheid uitgewerkt.

 

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Van de intensieve samenwerking in het voortraject plukten we in de uitvoering de vruchten. We leverden de basis op voor een toekomstbestendige, groene en kindvriendelijke stadswijk die tegemoetkomt aan verschillende SDG’s (Sustainable Development Goals) waaraan Markus zich heeft gecommitteerd.

Sustainable Development Goals3, 11, 12, 13, 15
Ter illustratie: we hebben boomsoorten toegepast die veel schaduw bieden tegen hittestress en is in het plan een WADI aangelegd voor waterberging ter bevordering van klimaatadaptatie. Ook hebben we gezorgd voor een ruime diversiteit aan groen (SDG 3, 11, 13, 15). Met de aanleg van natuurlijke speelplaatsen wordt natuurlijk spelen gestimuleerd (SDG 3) en van de 53 woningen zijn er door Heembouw 3 van hout gemaakt, wat de CO2-uitstoot per woning zo’n 29 ton verlaagt (SDG 11, 12, 13). Zo dragen we samen met dit project op meerdere gebieden bij aan het behoud van onze planeet, die we graag duurzaam en vooral leefbaar doorgeven aan volgende generaties.

Veelomvattend en betekenisvol project
Binnen Vlek C viel het bouw- en woonrijp maken van de bouwlocatie, inclusief het civiel ontwerp dat we in 3D hebben uitgewerkt in BIM. De uitvoerende werkzaamheden in een notendop: aanleg riolering, groot grondverzet, aanleg verhardingen, het groen, de openbare LED verlichting, plaatsing van speeltoestellen en de aanleg laadinfra.

Bij Vlek D gaat onze aandacht voornamelijk naar het realiseren van een draagkrachtige ondergrond voor het veilig kunnen heien, maar hebben we ook een deel bouw- en woonrijp werkzaamheden verzorgd, inclusief de bouwplaatsinrichting.

Deel dit project