Zoek

Waterbodem- en bodemsaneringen

Saneren

Waterbodem- en bodemsaneringen behoren tot onze specialisme. Naast het uitvoeren van een sanering kunnen wij advies geven en optimalisaties uitdenken en deze verwerken in een saneringsplan en vergunningentraject.

Wij zijn in het bezit van het certificaat

  • BRL 7001 Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
  • BRL 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem 
  • BRL 7004 Tijdelijke uitplaatsing van grond.

Wij hebben eigen DLP en KVP en ons personeel en materieel zijn specifiek voor saneringen gecertificeerd, gekeurd en uitgerust. Door onze ervaring en kennis kunnen wij snel schakelen tijdens de uitvoering van een geplande -maar ook bij een onvoorziene- sanering. Bovendien werken wij met vaste en eigen afzetlocaties, waardoor de efficiënte stroming van verontreinigde grond gewaarborgd is. De herschikking van primaire en secundaire grondstromen in het terrein wordt begeleid door onze eigen grondstoffencoördinator.

Wij hebben ervaring met zeer omvangrijke bodemsaneringsprojecten die een grote impact op de leefomgeving hebben. Denkt u hierbij aan Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam en de Volgermeerpolder in Broek in Waterland. De gezondheid en veiligheid van omwonenden, medewerkers, flora en fauna hebben daarbij altijd onze hoogste prioriteit.

Projecten

Saneren

Actuele en afgeronde projecten over Saneren.