Zoeken
Project

Brokking aan de Zaan

Status: In realisatie
Projectnaam: Brokking aan de Zaan
Locatie: Wormerveer
Opdrachtgever: M.J. de Nijs Projectontwikkeling B.V.
Looptijd: Februari 2018 – 2022
Activiteiten: Bouwteam, D&C – Speciale projecten, Damwanden, Infra, Natuurbouw, Saneren, Slopen, woningbouw
Projectomvang: €7.930.000

Achtergrondinformatie

Op het voormalige fabrieksterrein Brokking aan de Zaan in Wormerveer realiseren M.J. de Nijs en Zonen B.V. en UBA Bouw 180 nieuwbouwwoningen. Een gedeelte van het oorspronkelijke fabriekscomplex blijft bestaan en wordt getransformeerd tot een woongebouw met gevarieerde appartementen. Wij maakten in nauwe samenwerking met M.J. de Nijs en Zonen B.V. het ontwerp en pakten in bouwteamverband de werkvoorbereiding op. Deze samenwerking leidde tot de opdracht voor de realisatie van het volledige infrapakket. Hiermee zijn wij in februari 2018 gestart.

Ecologische zone
Om de leefomgeving en de flora en fauna te waarborgen realiseerden wij een ecologische zone. Deze zorgt voor verbinding tussen het Noorderveld en de natuur aan de andere kant van de Zaan en vormt eveneens het nieuwe leefgebied voor de fauna die voorheen binnen het plangebied leefde. Voor de ecologische zone is een nieuwe waterpartij gerealiseerd die deels uit een plas en deels uit drasgebied bestaat. De aanplant van riet draagt bij aan een mooi leef- en broedgebied voor flora en fauna.

Archeologisch onderzoek
Binnen het plangebied bevonden zich archeologische waarden van molen De Vrijheid. Wij voerden in samenwerking met een externe partij archeologisch onderzoek uit. Ook hebben wij proefsleuven gegraven en de aanwezige funderingsresten opgegraven.

Deel dit project

Landaanwinning
Na de realisatie van de ecologische zone startten wij met de grondwerkzaamheden. Wij verhoogden het terrein zo’n 1,5 meter en brachten voorbelasting aan. Om de aanwinning van 20 meter land te realiseren plaatsten wij langs de Zaan een stalen damwand. Ook brachten wij in totaal 100.000 m3 zand aan. Na de zettingsperiode start de bouwer begin 2019 met de hei- en bouwwerkzaamheden.

Fabrieksterrein
Het fabrieksterrein is in het verleden zwaar vervuild geraakt door de diverse activiteiten die er plaatsvonden. Wij voerden een bodemsanering uit, waarbij wij de grond herschikten en een leeflaag aanbrachten. De asbesthoudende grond voerden wij af. Het oorspronkelijke fabriekspand Brokking hebben wij selectief gesloopt en gestript. Een deel blijft behouden vanwege de historische uitstraling en krijgt een nieuwe functie als appartementencomplex. De naastgelegen silo hebben wij eveneens gesloopt. Ook op het fabrieksterrein plaatsten wij een damwand. Na de zettingsperiode start de bouwer begin 2019 de hei- en bouwwerkzaamheden.

Bouw- en woonrijp maken
Voor aanvang van de woningbouw in het voorjaar van 2019 maken wij het terrein bouwrijp, inclusief de aanleg van de hoofdriolering. Na de woningbouw maken wij het terrein woonrijp. Wij creëerden met onze opdrachtgever een ontwerp met onder meer een toekomstbewust en robuust systeem voor hemelwaterafvoer. Dit voert het water zichtbaar af door open goten naar de Zaan. Wij baseerden de keuze voor het straatwerk en het straatmeubilair op de industriële uitstraling van het project en stemden dit af met Gemeente Zaanstad. Na de realisatie zullen wij zorgdragen voor de overdracht van het openbaar gebied aan de gemeente. De oplevering van het project vindt naar verwachting in 2020 plaats.

Deel dit project