Zoek
Project

Natuurontwikkeling Schulpvaart

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Natuurontwikkeling Schulpvaart
Locatie: Brakersweg Castricum
Opdrachtgever: Landschap Noord-Holland
Looptijd: Augustus 2022 – mei 2023
Activiteiten: Grondstoffen, Natuurbouw
Projectomvang: €223.500

Achtergrondinformatie

Aan de noordkant van het dorp Castricum ligt een prachtige waterberging: het Gasthuisweidje. Een gebied dat bestaat uit bloemrijke weiden waar onder andere in het voorjaar bijzondere orchideeën zijn te vinden en waar het stikt van de vogels. Het Gasthuisweidje is een gebiedje dat pal langs de oude Schulpvaart bij Castricum ligt. De Schulpvaart is een kronkelige vaart die voorheen gebruikt werd om schelpen per schip af te voeren naar de kalkovens bij Akersloot. Tegenwoordig speelt de Schulpvaart een belangrijke rol in het transport van zoet en zuiver duinwater naar het poldergebied. Bij hevige regenval stroomt het gebied vol, zodat andere gebieden droog blijven.

Grenzend aan het Gasthuisweitje lag een perceel voormalige bollengrond. Deze grond is omgevormd tot een waterrijk natuurgebied van ongeveer 2 hectare met vaarten en slootjes. Zodat het mooi aansluit bij bij het Gasthuisweidje.

Foto’s brug: Cor Tervoort

Deel dit project

Onze werkzaamheden

  • Ontwerp opstellen van de nieuwe inrichting;
  • Inrichten van het werkterrein t.b.v. afzet van vrijkomende grond;
  • Ontgraven van grond en afvoeren van grond naar diverse projecten;
  • Inrichting van natuurgebied met beschoeiing, landbouwhekken en afrasteringen;
  • Ontwerp en realisatie van brug over de schulpvaart.

 

Deel dit project