Zoek

Gerrit Markus

Historie

Markus is in juni 1945 als eenmanstransportbedrijf opgericht door Gerrit Markus senior. Vanaf 1955 kwamen ook zijn drie zonen Jan, Gerrit en Rein in het bedrijf werken en ontwikkelde Markus zich tot een verhuurbedrijf van kranen en vrachtwagens.

Aannemer grond-, weg- en waterbouw

De eerste stap naar het echte aanneemwerk zette Markus toen het in de jaren tachtig opdracht van Rijkswaterstaat kreeg voor het dempen en stabiliseren van een voormalige zandwinput dichtbij Schiphol en vervolgens voor de aanleg van viaduct de Gooise Knoop bij de A10. Ook belangrijk voor de ontwikkeling van de organisatie was de specialisatie in bodemsaneringen. Daarnaast vormde de aanleg van grote zandlichamen voor wegen en spoorlijnen een belangrijke bedrijfsactiviteit. In de jaren ’80 en ’90 groeide Markus uit tot een middelgrote aannemer die alle activiteiten binnen de grond-, weg- en waterbouw realiseerde; saneren, slopen, bouw- en woonrijp maken, de aanleg van golfbanen, grond- en zandwerken, maar ook kleinschaligere werken als het aanbrengen van rioleringen, beschoeiingen en bestratingen.

Overname Boskalis

In 1995 werd Markus overgenomen door baggermaatschappij Koninklijke Boskalis Westminster NV. Hierdoor kon het bedrijf grotere projecten rondom Schiphol en Amsterdam aannemen en verder groeien. In de daaropvolgende jaren realiseerde Markus regelmatig projecten namens of in samenwerking met Boskalis. De aanleg van de Westrandweg (verlengde A5) in het Westelijk Havengebied, de sanering en inrichting van het Westerpark en de Volgermeerpolder zijn hiervan sprekende voorbeelden.

Middelgrote, regionale projecten

In 2014 slaat Markus opnieuw een nieuwe weg in en begint het verzelfstandigingstraject. In januari 2017 is de verzelfstandiging van Markus een feit. Wij richten ons voornamelijk op kleine, middelgrote en regionale projecten.