Zoek

Disclaimer

Aannemingsmaatschappij Markus B.V. (Kamer van Koophandel: 34055683), hierna te noemen Markus, verleent u hierbij toegang tot www.markusbv.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Markus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Markus spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Markus.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Markus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Markus.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Markus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.