Zoeken

Windmolen Markus Graafmachine

Bijdragen aan een beter milieu

CO₂-Prestatieladder

Om bij te dragen aan een beter milieu en meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Door het maken van een CO2-voetafdruk brachten wij onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart. Wij behandelen CO2-reductie conform niveau 5 van de CO2-Prestatieladdereisen van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Elk half jaar communiceren wij in- en extern over ons energiebeleid, CO2-voetafdruk en reductiedoelstelling.

Inzicht
Wij rekenen ons energieverbruik om naar CO2-emissies voor meer inzicht in de CO2-uitstoot per energiestroom. Hierdoor kunnen wij een effectieve reductiedoelstelling bepalen. In 2016 vond de eerste berekening van de CO2-footprint plaats. Deze berekenen wij nu elk half jaar.
Reductie
Wij stellen een reductiedoelstelling en -maatregelen op om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. De reductiemaatregelen beoordelen wij elk half jaar op effectiviteit.
Communicatie
Over ons energiereductiebeleid communiceren wij elk half jaar. Daarbij informeren wij over inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.
Participatie

Wij nemen actief deel aan initiatieven rond CO₂-reductie binnen en buiten onze sector. In dit kader zijn wij lid van de Club van 49.

Certificaten en overige documenten

Certificaat CO2-bewust Niveau 5

Communicatieberichten

Ketenanalyses

Documenten / Footprint CO2 2023 – niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2022 – niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2021 – niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2020 – niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2019 – niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2018 – niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2017 – niveau 5

Documenten / Footprint CO2 2016