Zoek

Innovatieve slimme oplossingen

Duurzaam

Onze wereld is kwetsbaar en de mensheid vraagt veel van de aarde. We zien de effecten hiervan de afgelopen tijd steeds vaker in ons werk en de wereld om ons heen. We zijn ons bewust van de noodzaak om anders te gaan denken en doen en willen als Markus bijdragen aan een sociale en gezonde leefomgeving voor iedereen. Samen betekenisvol zijn voor de mens en de aarde om onze wereld duurzaam en vooral leefbaar door te geven aan volgende generaties.

Duurzaamheid en betrokkenheid horen bij Markus; oog voor elkaar en de kwetsbare wereld om ons heen is voor ons niet nieuw. Samen met onze collega’s en externe experts denken we met ons MVO team na over wat Markus op MVO gebied doet én wat wij nog meer en beter kunnen doen. Op basis van ons MVO beleidsjaar- en actieplan evalueren we maandelijks of we onze doelen en per kwartaal herijken we onze SDG focus, beleid en acties.

 

Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG’s)

Er zijn door de Verenigde Naties zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s), of duurzame ontwikkelingsdoelen, vastgesteld om de wereld tot een ‘betere plek’ te maken in 2030. De zeventien doelen richten zich op het aanpakken van wereldwijde uitdagingen om welvaart te bevorderen en de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Er zijn zeventien tegels ontwikkeld die elk een onderwerp/uitdaging verbeelden.

Markus committeert aan SDG

Op 23 september 2022 was de nationale SDG-vlaghijsdag. Ook Markus hijst de vlag, om aan iedereen te laten zien dat we ons aan de SDG’s committeren. We gebruiken de SDG’s om onze impact op de duurzame ontwikkelingsdoelen te vergroten.

 

Prioriteit SDG’s

Op basis van de input uit de organisatie zijn de volgende SDG-doelstellingen op dit moment onze prioriteit voor MVO beleid en acties:

Tegel 3; Goede gezondheid en welzijn

Tegel 8; Eerlijk werk en economische groei

Tegel 9; Industrie, innovatie en infrastructuur