Zoek
Project

De Oevers

Status: Opgeleverd
Projectnaam: De Oevers
Locatie: Roelofarendsveen
Opdrachtgever: VOF Centrumplan Roelofarendsveen
Looptijd: Mei 2013 – december 2018
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, D&C – Speciale projecten, Grondstoffen, Pompputten, woningbouw
Projectomvang: €4,7 miljoen

Achtergrondinformatie

In de gemeente Kaag en Braassem worden 1.750 woningen ontwikkeld in het zogeheten ‘Braassemerland’. De Oevers in het deelgebied ‘Centrum’ maakt hier deel van uit. Op deze locatie werden circa 300 woningen, 6 appartementengebouwen en 5 commerciële ruimten ontwikkeld ter uitbreiding van het bestaande winkelcentrum Roelofarendsveen. Bij de aanbesteding van De Oevers vertegenwoordigden wij Boskalis en verwierven wij het project op basis van Best Value Procurement (BVP).

Onze werkzaamheden bestonden onder meer uit ontwerp en de realisatie van de infra van het hele plangebied en het realiseren van versnelde consolidatie door verticale drainage en voorbelasting van het ontwikkelingsgebied. Na zettingsperiodes brachten wij de riolering, drainage, vijf kunstwerken, wegen en terreininrichting aan. Conform het Design & Construct contract verzorgden wij eveneens het omgevingsmanagement, de vergunningen en de coördinatie van kabels en leidingen.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Het bouw- en woonrijp maken vond gefaseerd plaats. Daarbij was het scheiden van het woon- en werkverkeer een belangrijk aandachtspunt. Vanwege de fasering bekeken wij ook bewust hoe voorbelastinggronden konden worden herschikt. Bovendien anticipeerden wij voortdurend op de ontwikkel- en bouwsnelheid van onze opdrachtgever zodat tijdige ontsluiting van wegen en nieuwe woningen kon plaatsvinden.

Deel dit project