Zoek
Project

Ontwikkeling Gouwpark Zaandam

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Ontwikkeling Gouwpark Zaandam
Locatie: Koningin Julianaplein 58, Zaandam
Opdrachtgever: Zaans Medisch Centrum, VOF Gouwpark en HSB Bouw
Looptijd: 2017 – 2022
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Saneren, Slopen
Projectomvang: €6.500.000

Achtergrondinformatie

Markus BV en Sturm BV vormen als duo een ijzersterke combinatie en zijn gezamenlijk nauw betrokken bij de ontwikkeling en bouw van woningbouwproject Gouwpark in Zaandam. De Gouwpark-locatie, waar voorheen het Zaans Medisch Centrum (ZMC) was gevestigd, is aangekocht door VOF Gouwpark (een samenwerking van HSB Ontwikkeling uit Volendam en Wilma Wonen). Op de oude ziekenhuislocatie worden nu in totaal 125 woningen en 124 appartementen gerealiseerd door HSB Bouw.

In opdracht van het Zaans Medisch Centrum zorgden Markus BV en Sturm BV samen voor de asbestsanering en sloop van het oude ziekenhuis. Destijds was dit het grootste sloopproject van Nederland. Vervolgens zorgden zij voor het bouwrijp maken van de locatie. Binnen de opdracht valt ook het ontwerp- en vergunningentraject voor alle civiele werkzaamheden en de aanleg van het rioolsysteem alsook de aanleg van de bouwwegen die het logistieke proces van (zwaar) bouwverkeer dienen. Het voorlopig en definitief ontwerp is in goede samenwerking met partner Infrasoil opgesteld en de afronding van het uitvoeringsontwerp lag in (goede) handen van ons interne ingenieursbureau BodemPlan.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

De bouw vordert (november 2021) goed, naar verwachting worden de laatste woningen eind maart opgeleverd. Wij zijn op dit moment bezig met het woonrijp maken van de nieuwe woonwijk in Zaandam. Dat betekent dat we;
– twee fiets- en voetbruggen hebben gerealiseerd,
– alle woningen aansluiten op het riool,
– de bestrating aanbrengen in alle openbare delen zoals parkeerplaatsen en trottoirs.

Daarnaast zorgen we voor ontwerp en realisatie van een openbare speelplek, de plaatsing van openbare verlichting, het aanleggen van alle groenvoorzieningen en voeren we  benodigde werkzaamheden uit op de privé-terreinen van de nieuwe bewoners.

Deel dit project