Zoek
Project

Herinrichting Meteorenweg-Kometenstraat

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Meteorenweg-Kometenstraat
Locatie: Wheermolen, Purmerend
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Looptijd: Q3 2021 – Q2 2022
Activiteiten: Infra
Projectomvang: €410.316,75

Achtergrondinformatie

We hadden al de nodige kennis van het gebied doordat we in een eerder stadium al betrokken waren bij de sloop van de voormalige woonwijk en de opbouw van de huidige wijk. Door goede samenwerking en opgedane ervaringen uit het verleden is besloten om de herinrichting van de Meteorenweg en de Kometenstraat in bouwteamverband samen met de gemeente Purmerend op te pakken.

De recente ontwikkelingen (nieuwbouw) in de wijk vragen om een herinrichting van de aansluitende openbare ruimte. De reconstructie van ondergrondse infrastructuur is in een eerder stadium al uitgevoerd. Wat rest is het ontwerp en uitvoering van de maaiveldinrichting. Voor de maaiveldinrichting is een voorontwerp (VO) opgesteld door de gemeente Purmerend. In verband met beperkte capaciteit op het interne ingenieursbureau van de gemeente is aan Markus BV gevraagd het ontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp (DO) met de intentie om samen op te trekken tot en met de realisatie van het werk. Het opstellen van het ontwerp is door Markus samen uitgevoerd met intern ingenieursbureau BodemPlan.

Objecten:

 • Weginfrastructuur
  • Inrichting rijweg, parkeerplaatsen, voetpaden
  • Gedetailleerd hoogteplan
 • Weggebonden objecten
  • Verkeersborden, markering
 • Meubilair
  • Fietsopstelplaatsen
 • Uitbreiding groenvoorzieningen
  • Creëren groeiplaatsen
 • Ondergrondse infra
  • Voorbereidende werkzaamheden (o.a. aanleg mantelbuizen)
  • Openbare verlichting

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Ondanks de beperkingen door de corona-maatregelen wisten we elkaar (digitaal) goed te vinden. Mede hierdoor is er in korte tijd een ontwerp tot stand gekomen waar iedereen achter stond. Door de gezamenlijk, integrale aanpak van de ontwerpfase is er een robuust ontwerp tot stand gekomen. Deze aanpak kenmerkte zich voornamelijk door onderstaande items.

 • In het begin is er gezamenlijk tijd besteed om de uitgangspunten voor het ontwerp en realisatie te inventariseren en in te winnen. Tijdens het ontwerpproces zijn er alleen nog op detailniveau aanvullende wensen van beheerders toegevoegd, welke eerst gezamenlijk werden afgewogen, voordat het werd verwerkt in het ontwerp.
 • Raakvlakken met items buiten onze ontwerp- en uitvoeringsscope (o.a. openbare verlichting, ondergrondse afvalcontainers, aanplant groenvoorzieningen, laadvoorzieningen) zijn bewaakt in het ontwerp.
 • Kritische leveranties waren tijdig inzichtelijk.
 • Kansen voor optimalisaties voor de uitvoering op het gebied van o.a. veilige uitvoering, materiaalstromen, beheersen raakvlaken ondergrondse infra zijn benut.

Het ontwerp vormde samen met de omgevingsaspecten de basis voor het BIM-model. Vanuit het BIM-model kan er over de afdelingen heen eenvoudig worden gecommuniceerd over o.a. faseringen, hoeveelheden, raakvlakken omgeving. Voornamelijk de aansluithoogtes van bestaande dorpels zijn erg belangrijk geweest in het werk, om deze op juiste wijze mee te nemen in het ontwerp is ervoor gekozen om deze extra in te meten en in kaart te brengen.

Deel dit project