Zoek
Project

De Groene Trede

Status: Opgeleverd
Projectnaam: De Groene Trede
Locatie: Stationsweg 114
Opdrachtgever: Henselmans Bouw & Ontwikkeling
Looptijd: Q1 2021 – Q4 2022
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Infra, Klimaatadaptatie

Achtergrondinformatie

Aan de Stationsweg in Heerhugowaard wordt momenteel een nieuwbouwproject ontwikkeld, genaamd ´De Groene Trede´. De naam komt voort uit de architectuur van het gebouw. Het gebouw heeft een trapvormige uitstraling waarbij veel groen gebruikt wordt. Daarmee vormt de locatie een scharnierpunt tussen het groene achterland van Broek op Langedijk en het stationsgebied van Heerhugowaard. Het project bestaat uit 62 appartementen en 5 woon-werklofts. Het stationsgebied zal zich in de aankomende jaren ontwikkelen tot een waterrijk woon- en recreatiegebied.

Werkzaamheden
Samen met Henselmans Bouw & Ontwikkeling, Architectenbureau Breebaart Korver en adviesbureau Sijperda-Hardy hebben wij in bouwteamverband het bouw- en woonrijp maken van het project uitgewerkt en voorbereid. Begin 2021 zijn we gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Dit betrof het uitvoeren van een sanering, het klaarleggen van de bouwkuip voor de heiwerkzaamheden en het inrichten van het bouwterrein. Na de heiwerkzaamheden hebben wij de funderingsbalken en poeren ontgraven. Vervolgens heeft Henselmans Bouw & Ontwikkeling de funderingsbalken en het inpandige leidingwerk aangebracht. Uiteindelijk hebben wij de funderingsbalken en kruipruimtes weer aangevuld met grond, tijdelijke hemelwaterafvoerleidingen aangebracht en de bouwplaats weer startklaar gemaakt voor de volgende bouwfase.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Zodra de bouwwerkzaamheden gereed zijn gaan wij de (definitieve) riolering, het infiltratiesysteem, het straatwerk, de groenvoorziening, de verlichting en het overige straatmeubilair aanbrengen. Naar verwachting zullen wij in het derde kwartaal van 2022 ons werk opleveren aan Henselmans Bouw & Ontwikkeling (uitgeefbaar gebied) en de gemeente Heerhugowaard (openbaar gebied). In het verleden hebben wij al meerdere projecten uitgevoerd voor Henselmans Bouw & Ontwikkeling zoals Het Bedrijfsverzamelgebouw aan de Oostelijke Randweg 19 te Noord-Scharwoude, Dorpsweg 28 te Callantsoog en Paviljoen te Heemskerk. Op basis van de goede en opbouwende samenwerking hebben wij dit project gegund gekregen.

Deel dit project