Zoek
Project

Calamiteit Hoofdriool

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Purperreiger, Ouderkerk aan de Amstel
Locatie: Purperreiger
Opdrachtgever: Gemeente Ouderkerk aan de Amstel (DUO+)
Looptijd: maart 2021
Activiteiten: Damwanden, Pompputten, Riolering
Projectomvang: €110.000

Achtergrondinformatie

Verzakkingen en lekkages

In de gemeente Ouderkerk aan de Amstel, onder de rook van Amsterdam, ligt de wijk Benning.  De Purperreiger is een van de straten uit deze, in de jaren negentig, gebouwde wijk. De gemeente Ouderkerk a/d Amstel kampte aan de Purperreiger met diverse problemen aan het onderheide rioolstelsel, waaronder diverse verzakkingen en lekkages.

Ons is gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om de calamiteit van twee putlocaties aan de Purperreiger te onderzoeken en te herstellen. Wij hebben eerder werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente en het werk is ons gegund op basis van ervaringen uit het verleden. In samenwerking met de gemeente (DUO+) hebben wij een plan van aanpak opgesteld en begin maart 2021 zijn wij gestart met de werkzaamheden.

Het riool bestaat uit een onderheid kokerriool (een PVC 315 mm buis in een betonnen balk van 48×65 cm) en diverse onderheide putten die op een diepte van vier meter min maaiveld  ligt. Middels een rioolinspectie wisten we dat er verzakkingen waren nabij de putaansluitingen, maar wat we daadwerkelijk zouden aantreffen aan schade, zouden we pas zien op moment dat we het riool zouden vrijgraven.

Voor aanvang van de werkzaamheden heeft er een vooropname (fotoreportage van de staat  van de omliggende woningen) plaatsgevonden. Tevens zijn de bewoners vroegtijdig en goed geïnformeerd mbt de uit te voeren werkzaamheden en stremmingen.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Plan van aanpak

Om de werkzaamheden te kunnen starten, hebben we bij iedere rioolput een damwandkuip geplaatst. Dit is gedaan met onze eigen damwandmachine (ETEC hydraulische kraan  met trilblok).  Na het vrijgraven van de eerste put bleek dat de funderingsplaat onder de put, waar het kokerriool op rustte, te zijn afgebroken waardoor de aansluiting van het kokerriool bij de put was afgebroken. Daarnaast waren ook de heipalen, waar het riool op ligt, verzakt.

Hierdoor werd er dus een beroep gedaan op ons improvisatievermogen zodat we snel met de herstelwerkzaamheden konden starten.

Om het probleem te verhelpen hebben wij de beschadigde delen verwijderd, de putplaat vervangen en de put weer hersteld, vervolgens hebben wij het kokerkoker weer aangesloten op de put middels een aanstorting van beton. Daarnaast hebben wij ter hoogte van de aansluiting op de put,  twee stalen buispalen met een betonnen kesp onder het kokerriool aangebracht, voor extra ondersteuning en zo het kokerriool weer toekomstbestendig gemaakt. Ter afronding hebben wij een camera-inspectie uitgevoerd om te controleren of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

Deel dit project