Zoeken
Project

Baanstee Noord NW fase 2

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Baanstee Noord NW fase 2
Locatie: Kavel 18, Purmerend
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Looptijd: 6 maanden – 2022
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Riolering
Projectomvang: €776.000

Achtergrondinformatie

Het nieuwe bedrijvenpark “Baanstee-Noord” is een voortzetting van de bedrijventerreinontwikkelingen Baanstee-West en Baanstee-Oost in Purmerend. Begin tachtiger jaren is gestart met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee-West. In 1996 is vervolgens een begin gemaakt met de uitgifte van gronden in de Baanstee-Oost. De uitgifte van de gronden in de Baanstee-Oost verliep sneller dan verwacht, reden waarom nu een start gemaakt wordt met de ontwikkeling van het gebied “Baanstee-Noord”. Ais gevolg daarvan is ook de vraag naar een gebied voor hoogwaardige bedrijven toegenomen. De gemeente Purmerend wil inspelen op deze trend en kansen benutten door de ontwikkeling van de Baanstee-Noord op een hoog ambitieniveau in te zetten en nog meer dan voorheen voor de ontwikkeling van gebouwen en hun omgeving een nadrukkelijke architectonische inspanning te vragen. Daarnaast is de nieuwe ontwikkeling erop gericht om samen met de Baanstee-West en Baanstee-Oost een herkenbare en samenhangende ‘bedrijvenstad’ te worden en tevens te trachten een lacune in de voorgaande ontwikkelingen weg te nemen door voor het gehele gebied een centraal gelegen ‘hart’ in te brengen.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Voor de gemeente Purmerend voeren wij grond- en rioleringswerkzaamheden uit en hebben wij vooraf de hoeveelheden gecheckt middels een inmeting en deze vergeleken met het ontwerp van de gemeente. We hebben het werk gegund gekregen door de laagste prijs te offreren. De scope van de opdracht hield onder meer in dat we kavel 18 (het terrein van de Vervoersregio (inrichting bus-rangeerterrein)) zouden ophogen. In gezamenlijk overleg met de gemeente zijn we tot de conclusie gekomen dat het zonde zou zijn om nu werkzaamheden uit te voeren, die mogelijk later ten nadele van de inrichting kunnen zijn. Dus momenteel zijn we in gesprek met de gemeente en Vervoersregio over hoe we de ophoging van het terrein zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Hierbij is Crux betrokken als adviserende partij.

In totaal leggen we ca. 1500m riool aan, ontgraven we ca. 9000m3 klei/grond en zal er ca. 32500m3 zand verwerkt worden.
We leveren het terrein op voor de bouwvak van 2022.

Deel dit project