Zoek
Project

De Nieuwe Tuinderij Oost

Status: In realisatie
Projectnaam: De Nieuwe Tuinderij Oost
Locatie: Overkant van de Purmerenderweg, Purmerend
Opdrachtgever: V.O.F. De Beemster Compagnie (V.O.F. De Beemster Compagnie is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Beemster en BPD Ontwikkeling)
Looptijd: Q3 2018 – Q1 2023
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Inrichting openbare ruimte, Pompputten, woningbouw
Projectomvang: €4.580.000

Achtergrondinformatie

De Nieuwe Tuinderij Oost ligt aan de andere kant van de Purmerenderweg en wordt een volledig gasloze nieuwbouwwijk bestaand uit bijna 300 luxe woningen. De Nieuwe Tuinderij Oost is nieuw wonen in een kindvriendelijke en groene omgeving vlak bij Purmerend.  Als eerste nieuwbouwwijk in de Beemster zijn de woningen voorzien van een aansluiting op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend en daarmee volledig gasloos. Dorps, landelijk en duurzaam wonen in de ‘De Nieuwe Tuinderij Oost’, met het comfort van nu.

Wij hebben de opdracht gegund gekregen op basis van een RAW raamovereenkomst. De totale doorlooptijd van het project is vier jaar. Markus en DeJongCeba voeren op dit moment op diverse locaties in de woonwijk werkzaamheden uit voor V.O.F. De Beemster Compagnie. De werkzaamheden zijn met name gericht op het bouw – en woonrijp maken. Deze werkzaamheden zijn veelal grondwerk, riolering en inrichtingswerkzaamheden. Bijzonderheden in het werk, waren voornamelijk het aanbrengen van het rioolgemaal. Na het aanbrengen van de riolering, gingen we aan de slag met de inrichtingswerkzaamheden. Het plantseizoen voor de aanplant van bomen, heesters en andere planten is eind 2021 gestart en is inmiddels afgerond. De voorbereiding voor de aanplant van de resterende groenvoorzieningen wordt gerealiseerd.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Markus voert in samenwerking met DeJongCeba het woonrijpmaken uit. Zij brachten alle bestrating/verhardingen aan en legden afwatering aan door middel van straat- en trottoirkolken. Wij creëerden het groenpark met recreatiewater, welke te bereiken is door de aangelegde halfverhardingspaden door de wijk. Eveneens hebben wij de bruggen naar de woningen, de groenvoorziening en de openbare verlichting met grote zorg aangelegd. Een mooie multidisciplinaire samenwerking met mooie resultaten!

De planning is dat in 2022 de bestrating in De Nieuwe Tuinderij Oost is afgerond. In Q4 van 2022 zal er verder gegaan worden met de beplanting. De oplevering zal plaatsvinden in Q1 2023.

Deel dit project