Zoek
Project

Leimuiden West – Nieuwe Rede

Status: In realisatie
Projectnaam: Leimuiden West – Nieuwe Rede
Locatie: Polderlaan, Leimuiden
Opdrachtgever: Vibu Projectontwikkeling B.V.
Looptijd: 2019-2024
Projectomvang: €3.800.000

Achtergrondinformatie

In Leimuiden wordt Nieuwe Rede integraal ontwikkeld. Vibu Projectontwikkeling B.V. geeft invulling aan de wens van gemeente Kaag en Braassem voor een vitale dorpskern in Leimuiden met een toekomstbestendig sportcomplex, de sanering van de voormalige vuilstort en woningbouw complementair aan het bestaande woningaanbod.

We werken aan een royale woonwijk in een waterrijk polderlandschap aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Nieuwbouwplan Nieuwe Rede biedt ruimte aan 66 vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen en 38 (sociale) koop- en huurwoningen.

De eerste opdracht werd ons medio 2019 gegund op basis van kwaliteit (interview) en prijs. We startten met het bouwrijp maken van het zuidelijke deel en met de sanering en voorbelasting van het noordelijke deel. Tijdens de eerste opdracht bleek de bouwteamvariant goed te werken voor alle betrokkenen. We zijn inmiddels (2022) drie jaar en vijf opdrachten verder en we zijn trots op een mooi stuk werk met een klanttevredenheidsscore van 8.6.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Sanering en versnelde consolidatie
Het noordelijke deel langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder is gesaneerd door de voormalige stortlaag te herschikken en een leeflaag aan te brengen. Aansluitend is de locatie versneld geconsolideerd door middel van het aanbrengen van een overhoogte en verticale drainage. Met zakbakens en waterspanningsmeters werd de zettingsgevoelige ondergrond en omgeving beheerst.

Aanvoer over water
Er is gekozen om de aanvoer van zand en grond (in totaal 70.000 m3) over water te laten plaatsvinden. De aanvoer vond plaats middels beunschepen en een losponton. Dit ontzag de wegen en voorkwam hinder in de dorpskern van Leimuiden. Door hergebruik van de voorbelasting met een uitgekiend grondstromenplan is precies genoeg aangevoerd en hoefde er geen overtollig materiaal afgevoerd te worden.

Bouw- en woonrijp maken
Na onze bouwrijpwerkzaamheden in 2020 bouwde Bolton 24 gasloze sociale huurwoningen op het zuidelijke deel in opdracht van Woondiensten Aarwoude. De woningen zijn levensloopbestendig en hebben een EPC* die lager ligt dan 0, zijn NOM (nul op de meter) en voldoen aan de BENG-eisen**. Bolton leverde deze woningen in 2020 op.

Vink en Veenman heeft vervolgens 13 vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen gebouwd die in 2022 opgeleverd zijn. Alle woningen zijn duurzaam; gasloos, voorzien van individuele bodemwarmtepompen, zonnepanelen en zijn extra goed geïsoleerd met triple glas. In een aanvullende opdracht van zowel Vibu als Bolton verzorgden we de werkzaamheden onder en om de woningen.

Voor de komst van de bewoners werd het gebied woonrijp gemaakt. De circulaire noodbestrating van oude betonstraatstenen uit de bouwweg werd nogmaals hergebruikt op het noordelijke deel. Aansluitend is in het zuidelijke deel de definitieve verhardingen aangebracht, het groen werd geplant, de openbare verlichting werd geïnstalleerd en de rioolgemalen werden in bedrijf gesteld.

Het noordelijke deel – eerst bouwrijp, dan woonrijp
Het noordelijke deel is klaar voor de start bouw. De verkoop van de woningen op het hoger gelegen deel langs de Ringvaart is in Q2-2022 gestart. Ter voorbereiding op de bouw zijn de riolering en pompputten aangebracht, realiseerden we twee doorvaarbare nagespannen betonnen duikers, diverse beschoeiingen en we hebben natuurvriendelijke oevers gemaakt en deze ingeplant met riet. Een special was de aanpassing van de bestaande stalen damwand bij de oude balgstuw in de Ringvaart. De grond die vrijkwam uit de laatste voorbelastingslag is verwerkt op de waterkerende dijk om deze te verbeteren en te versterken. Voor de nood- en hulpdiensten maakten we een groen calamiteitenpad, overrijdbaar en geheel opgenomen in het groen van de dijk.

Na de bouwfase maken we aansluitend het noordelijke deel woonrijp. Op basis van een hoogwaardig beeldkwaliteitsplan verzorgen we de verhardingen van gebakken materialen, de groenvoorziening, de innovatieve laagspanning openbare verlichting, het straatmeubilair, de speelterreinen, de steigers aan het water en het in bedrijf stellen van de (mini)pompgemalen. Op basis van het huidige beeld ronden we eind 2024 onze werkzaamheden op dit project af.

(*EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en zegt iets over hoe zuinig een gebouw is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC waarde.

(** Met de BENG-berekening wordt de energieprestatie van een woning gemeten die nog gebouwd gaat worden. Dat betekent dat alle onderdelen van het bouwplan die te maken hebben met de energieprestatie, worden doorgerekend. Hiermee wordt getoetst of de woning gaat voldoen aan drie energieprestatie eisen. Hierin wordt duidelijk welke keuzes er gemaakt gaan worden tijdens de bouw.)

 

 

 

Deel dit project