Zoek
Project

Herinrichting Frans Halsbuurt

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Herinrichting Frans Halsbuurt
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Waternet
Looptijd: 2023-2026
Activiteiten: Klimaatadaptatie, Leidingbouw
Projectomvang: €1.099.418,00

Achtergrondinformatie

De gemeente Amsterdam richt de Frans Halsbuurt opnieuw in. Toekomstbestendig, autoluw en klimaatadaptief. Onderdeel van de herinrichting is de vervanging van het bestaande riool- en drinkwatersysteem.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

In opdracht van Waternet vervangt Markus de drinkwaterleidingen in het gebied en brengt een nieuw gescheiden rioolsysteem aan waarbij regenwater in een aparte hemelwaterleiding wordt opgevangen. Met de aanleg van ondergrondse wadi’s kan overtollig water in de bodem worden opgevangen om bij hevige regenval wateroverlast te voorkomen. Het gebied wordt in fasen uitgevoerd om de overlast voor omwonenden te beperken.

Deel dit project