Zoeken
Project

All-electric Tiny Houses

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Tiny Houses Purmerend
Locatie: Kanaaldijk, Etserstraat, Karekietpark en Verzetslaan
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Looptijd: 2019 – Eind 2021
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Infra, Leidingbouw, Slopen

Achtergrondinformatie

De gemeente Purmerend heeft in 2018 het besluit genomen om 118 tijdelijke circulaire woningen te bouwen. Inmiddels heeft het bouwteam, bestaande uit gemeente Purmerend, NEZZT en Markus BV, de eerste gasloze all-electric tiny houses opgeleverd. Een prachtig duurzaam project waar we een mooie bijdrage aan hebben mogen leveren. Van het ontwerp van de infrastructuur tot circulair slopen, de ondergrondse infrastructuur en woonrijp maken.

De tiny houses worden op vier verschillende locaties in Purmerend gerealiseerd: Kanaaldijk, Etserstraat, Karekietpark en Verzetslaan. Voor de inrichting van de infrastructuur zijn we gestart met het maken van het ontwerp. Hierbij hebben we een goed onderbouwd ontwerp voor de stedelijke infrastructuur, de openbare ruimtes en het bouw- en woonrijp maken van gebieden gemaakt.

Woon- en leefkwaliteit

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de woon- en leefkwaliteit. Rondom de woningen worden parkeerplaatsen gerealiseerd. De westzijde van de Verzetslaan wordt begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Circulair slopen

Om plaats te maken voor de bouw van de woningen zijn de bestaande opstallen circulair gesloopt. De opstallen zijn zorgvuldig ontmanteld en de herbruikbare materialen zijn gedemonteerd. De vrijgekomen materialen zijn in andere projecten weer hoogwaardig toegepast. Al het overige vrijgekomen materiaal is gescheiden afgevoerd en vervolgens opgewerkt tot een waardevolle grondstof.

Grondwerk en leidingbouw

Na de sloopwerkzaamheden is de ondergrondse infrastructuur aangelegd. De tiny houses zijn op de nieuwe gemaakte fundaties geplaatst. Wij hebben hierbij het grondwerk uitgevoerd en geassisteerd bij de plaatsing van de woningen voor de bouwer, waarbij direct de nutsaansluitingen zijn aangesloten.

Duidelijke bewonerscommunicatie

De locaties Kanaaldijk, Etserstraat en Karekietpark zijn allemaal ingepast in bewoonde gebieden. De omgeving vraagt dan ook om gepaste maatregelen. Om de hinder te beperken hebben we een strakke planning, begeleiding en werkmethode toegepast. Duidelijke bewonerscommunicatie en goede omgevingsmanagement dragen bij aan een succesvol project.

Deel dit project