Zoek
Project

Plan Stadswerf Oostenburg (Kavel SOO)

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Plan Stadswerf Oostenburg (Kavel SOO)
Locatie: Oostenburg, Amsterdam
Opdrachtgever: Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling B.V., Van Wijnen B.V.
Looptijd: 2015-2023
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Bouwputten, Bouwteam, Circulair, Damwanden, Duurzaam, Kaderenovatie, Saneren, Slopen, Waterbouw
Projectomvang: €8,5 miljoen

Achtergrondinformatie

Het voormalige industrie-eiland Oostenburg in Amsterdam, ooit thuisbasis van de Verenigde Oostindische Compagnie, Werkspoor en machinefabriek Stork, wordt in de periode tot 2023 getransformeerd tot een levendige waterrijke stadswijk. Op het eiland komt een mooie mix van duurzame (sociale, midden en vrije) huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspannings- plekken, horeca en bedrijvigheid.

Markus is langdurig en nauw betrokken geweest bij ontwikkellocatie Plan Stadswerf Oostenburg (Kavel SOO), een grootschalig woningbouwproject van 10 woontorens en ruim 500 appartementen op de voormalige VOC scheepswerf in Amsterdam.

Het was in 2018 toen Markus startte met de uitvoering. In eerste instantie in opdracht voor Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling B.V. (een samenwerkingsverband tussen vastgoedbeheerder en ontwikkelaar Steenwell en VORM) voor de bodem- en grondwatersanering en het bouwrijp maken van het plangebied. Later breidde het werk zich uit met de aanleg van riolering voor Waternet, bouwkundig grondwerk voor Van Wijnen, de renovatie en nieuwbouw van kademuren en de aanleg van een inpandige insteekhavensteiger, een binnentuin en een daktuin.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Tijdens het project legde Markus de focus op slimme, integrale oplossingen voor vraagstukken die te maken hadden met onder meer de locatie. Zoals de aanpak qua transport, opslag en de omgeving. Maar ook in termen van duurzaamheid, circulariteit en kostenbeheersing vervulde Markus een grote rol als civiele totaalaannemer.

Markus is van meet af aan transparant geweest over de kosten richting opdrachtgevers. En dankzij slimme en creatieve toepassingen in de uitvoering bleef de raming nagenoeg gelijk aan de daadwerkelijke kosten.

Bijzonder projectonderdeel was de renovatie en nieuwbouw van de kademuur op de ontwikkellocatie. Voor de realisatie van de bouwkuipen en het verwijderen en aanbrengen van de nieuwe kademuren heeft Markus, met een kraan vanaf zowel het land als het water, eerst een integrale tijdelijke stalen damwand toegepast. Om de geluidsoverlast voor omwonenden te minimaliseren hebben we een geluidsscherm op een drijvend ponton gebouwd, geheel opgebouwd uit zeecontainers. Een duurzame en relatief goedkope oplossing.

Vrijkomend betonpuin van de oude kademuur is voor hergebruik aangeboden bij Smart Circular Products en bij de bouw van de nieuwe kademuren is het circulair beton weer toegepast. Vrijgekomen grond is deels naar een verwerker gebracht voor reiniging en hergebruik en deels opgeslagen op een daartoe speciaal aangeschafte beunbak (schip) voor hergebruik binnen het project. Sommige partijen grond zijn direct gebruikt op andere projectlocaties.

Met het gebruik van elektrische bemalingspompen, het flink terugdringen van het aantal transportbewegingen dankzij watertransport en het slim gebruik van materialen heeft Markus qua duurzaamheid flinke waarde toegevoegd bij de realisatie van Plan Stadswerf Oostenburg.

Deel dit project