Zoek
Project

Westerpark West; Blend, Pepper & Salt

Status: In realisatie
Projectnaam: Westerpark West; Blend, Pepper & Salt
Locatie: Haarlemmerweg 510, Amsterdam
Opdrachtgever: J.P. van Eesteren
Looptijd: Q2 2020 – Q4 2022
Activiteiten: Bouwputten, Saneren
Projectomvang: €2.780.000

Achtergrondinformatie

Binnen de gebiedsontwikkeling Westerpark West in Amsterdam worden drie woongebouwen gerealiseerd: Blend, Salt en Pepper. De drie gebouwen zijn onderdeel van de gehele West-strook die heringericht gaat worden, van Westerpark tot aan Sloterdijk. De opdracht omvat het slopen van de huidige opstallen en de bouw van een tweelaagse parkeerkelder met daarop de drie woontorens. In totaal komen er 302 huurwoningen. De begane grond van Salt en Blend krijgt commerciële ruimtes. Oppervlakte van het project is ca. 7500 m2. De totale doorlooptijd bedraagt 41 maanden.

Ontwerp van de gebouwen door Architecten MVRDV en Elephant. Oplevering staat gepland voor najaar 2023.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Om op hoogte te komen, moeten we soms eerst de diepte in! Met onze lokale gebiedskennis en ervaring in (binnenstedelijk) saneren en bouwputten ontzorgen we onze opdrachtgever. Na een onderhandelingsronde met J.P. van Eesteren B.V. werd het werk ons gegund. J.P. van Eesteren gaf ons de opdracht voor het complete civiele werk; het ontgraven van de bouwput en de bouwkundige grondwerkzaamheden. We ontzorgen in voorbereiding en uitvoering van de sanering, bemaling, ontgraving, transport en in een optimale afzet voor de vrijkomende grond en de vrijkomende bouwstoffen (oude betonpalen en groutresten). Het vrijkomende beton wordt bewerkt en dient als grondstof voor beton dat op die manier circulair hergebruikt wordt door J.P. van Eesteren op diverse plekken in het project. In totaal hebben we 53.000 m3 grond uit de bouwput verwijderd zodat men daarna de hoogte in kan. Op naar de volgende put!

Op de plek waar de woontorens komen, stonden voorheen de ING-gebouwen die (deels) herontwikkeld worden tot hoogwaardige woningbouw. Voor het project werken wij samen met Infrasoil en IDDS voor het indienen van het saneringsplan en begeleiding bij de sanering. Mos Grondwatertechniek zorgt voor de bemaling.

Onze toegevoegde waarde zit erin dat wij de opdrachtgever zoveel mogelijk ontlasten; wij verzorgen de hele sanering en bemaling vanaf het vergunningentraject tot en met de afhandeling.

Bijzondere uitdagingen in het werk bestonden uit: de ruimte tussen de gestorte kelderwand en de bouwkuip damwand aanvullen met zand, slecht(s) bereikbaar via een smalle werkruimte. We moesten daar een creatieve oplossing voor bedenken. Onze oplossing: We hebben een stortframe ontwikkeld die het aanvullen vereenvoudigt en morsen op het onderliggende vloer gedeelte en stempelraam minimaliseert. Door de inzet van dit stortframe komt het zand alleen daar waar het hoort en kunnen we met relatief grote machines op een zeer beperkte ruimte blijven werken. Klik hier om te zien hoe we dit gerealiseerd hebben!

Eind van het jaar (2021) moeten de grondwerkzaamheden gereed zijn. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd; eerst ontgraven en later kwamen we terug voor het aanvullen. We hebben 53.000m3 grond ontgraven en later vullen we 5.300m3 aan.

Deel dit project