Zoek
Project

Kop van West

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Kop van West
Locatie: Purmerend
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Looptijd: Raamcontract van 2014 tot 2020 (OMOP)
Activiteiten: Grondstoffen, Riolering, Saneren
Projectomvang: €2,3 miljoen

Achtergrondinformatie

De Kop van West betreft de ontwikkeling van een voormalig industrieterrein en agrarisch achterland. Uiteindelijk moet dit een woonwijk worden met circa 550 woningen, die een koppeling maakt tussen de oude binnenstad en de nieuwbouwwijk Weidevenne.

Voor de transformatie naar een nieuwe woonwijk hebben wij een sanering uitgevoerd. Daarbij is circa 30.000 ton verontreinigde grond en puin afgevoerd en een voorbelasting van 140.000 m3 zand aangebracht. Eind 2015 zijn wij gestart met het aanbrengen van rioolleiding, watergangen en de bouwwegen. Voor het grond- en rioolwerk hebben wij een 3D terreinmodel uitgewerkt, dat is geïmplementeerd in onze GPS graafmachines. Hierdoor kunnen de werkzaamheden exact volgens het ontwerp worden gerealiseerd en zijn alle hoeveelheden door in- en uitmeting te herleiden.

Deel dit project

Diverse graafwerkzaamheden vonden plaats in overleg met de Archeologische Werkgroep Purmerend vanwege de kans op interessante vondsten van vroegere historische nederzettingen. Daarnaast keken wij samen met de gemeente hoe wij werkzaamheden optimaal kunnen combineren en gronden kunnen herschikken binnen het project. Hierdoor maakten wij ‘werk met werk’.

In overleg met omwonenden en nevenaannemers planden wij de werkzaamheden in die raakvlak hebben. Het waarborgen van afwatering, drooglegging en bereikbaarheid van omliggende percelen is daarbij cruciaal.

De benodigde voorbelastingstijd in relatie tot de ontwikkeling van het plangebied vormde een leidraad in de planning. Medio 2016 werd begonnen met de bouw van de eerste woningen.

Deel dit project