Zoek
Project

Het Groene Schip

Status: In realisatie
Projectnaam: Het Groene Schip
Locatie: Machineweg Halfweg
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer en Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Looptijd: 2012 – 2022 (loopt nog)
Activiteiten: D&C – Speciale projecten, Grondstoffen
Projectomvang: €30 miljoen

Achtergrondinformatie

Het Groene Schip is een natuur- en recreatieheuvel van 30 meter hoog die een natuurlijke grens vormt tussen Recreatiegebied Spaarnwoude en het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Voor de aanleg van het Groene Schip wordt 3,5 miljoen m3 secundaire bouwstoffen en grond gebruikt. Een groot deel hiervan bestaat uit bodemas. Dit is het materiaal dat overblijft na verbranding van afval in afvalenergiecentrales. Door de aanleg van het Groene Schip kunnen grote hoeveelheden bodemas en grondstromen op een verantwoorde wijze functioneel worden hergebruikt. Het project is uniek vanwege de omvang en uitvoeringsduur. Wij dragen zorg voor de milieukundige aspecten, de uitvoering en we  participeeren in de grondstoffenhandel- en registratie.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Het Groene Schip is een bijzondere combinatie van natuurbouw met recreatieve functie en grootschalige recycling.

Deel dit project