Zoek
Project

Drie waterbergingen

Status: In realisatie
Projectnaam: Drie waterbergingen Schagen
Locatie: Gemeente Schagen
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Looptijd: Oktober 2012 – november 2013
Activiteiten: D&C – Speciale projecten, Natuurbouw, Waterbouw
Projectomvang: €1,4 miljoen

Achtergrondinformatie

In de gemeente Schagen hebben wij drie waterbergingen gerealiseerd die tot doel hebben wateroverlast te voorkomen. Het betreft waterberging Oudesluis, Schagerbrug en Schoen. Rondom de gebieden zijn kades aangelegd waarbinnen laaggelegen, gegreppeld grasland ligt met een extensief agrarische functie. Bij wateroverlast kunnen de bergingen worden gevuld met water vanuit een hoger gelegen peilgebied. Wij hebben het ontwerp inclusief geotechnisch ontwerp en berekeningen volgens UAV-gc contract vervaardigd en uitgevoerd. Aandachtspunten binnen dit project waren niet-gesprongen explosieven, de aanwezige flora en fauna en het verkeersmanagement.

Bij dit project is de functionele oplossing het resultaat van de combinatie van cultuur- en natuurtechnische werkzaamheden.

Deel dit project

Deel dit project