Zoeken
Project

Sloop parkeergarages

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Sloop parkeergarages Hoogoord, Gooioord, Kempering en Huigenbos
Locatie: Amsterdam Zuidoost
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Looptijd: Juni 2018 – mei 2019
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Slopen
Projectomvang: €554.000

Achtergrondinformatie

Amsterdam Zuidoost, beter bekend als de Bijlmer, is eind jaren 60 gebouwd. Inmiddels vinden de nodige vernieuwingen in de wijk plaats. Vanwege hun slechte technische staat heeft Gemeente Amsterdam besloten de parkeergarages Hoogoord, Gooioord, Kempering en Huigenbos te slopen. Hoogoord en Gooioord maken plaats voor een gelijkvloerse parkeervoorziening. Kempering en Huigenbos worden gesloopt om ruimte te bieden voor toekomstige ontwikkelingen. Wij kregen de opdracht voor het slopen van de vier parkeergarages en om aansluitend de bouwrijpwerkzaamheden uit te voeren.

De sloop van de vier garages vindt gefaseerd plaats. In juni 2018 zijn wij gestart met het onklaar maken van Hoogoord en Huigenbos. Hoogoord was de eerste parkeergarage in de Bijlmer. De verlichte letters hiervan zijn verwijderd en door Gemeente Amsterdam overgedragen aan de buurtbewoners. In Huigenbos bevond zich een inpandig kerkgebouw. Na verhuizing van de kerk hebben wij deze parkeergarage gesloopt en vervolgens Gooioord. In Kempering, waar een Ghanese kerk is gehuisvest, voerden wij een selectieve sloop uit en blijft het inpandige kerkgebouw bestaan.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Tijdens de sloopwerkzaamheden is veel betonpuin en staal vrijgekomen. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit wordt hergebruikt. Na het verwijderen van de parkeergarages vulden wij het terrein met zand aan tot het maaiveld en tevens maakten wij het terrein bouwrijp. In januari 2019 startten de volgende fase van de bouwwerkzaamheden.

Deel dit project