Zoek
Project

Voorbouwlocatie Zuidasdok

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Voorbouwlocatie Zuidasdok
Locatie: Zuidas, Amsterdam
Opdrachtgever: ZuidPlus (Hochtief, Heijmans en Fluor)
Looptijd: juli 2018 – maart 2019
Activiteiten: Infra
Projectomvang: €848.000

Achtergrondinformatie

Zuidasdok is een initiatief van Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en ProRail. Met dit imposante project willen zij de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke randstad verbeteren voor het wegverkeer en het openbaar vervoer. De komende jaren neemt het aantal reizigers in dit gebied namelijk aanzienlijk toe. Zuidasdok vindt grotendeels plaats in het hart van de Zuidas en doorkruist ook de stadsdelen Oost en West. De A10 gaat van vier rijstroken naar zes ondergrondse rijstroken. De verkeersknooppunten Amstel en De Nieuwe Meer ondergaan een herinrichting. Station Amsterdam Zuid en het stationsgebied worden heringericht, uitgebreid en vernieuwd. Bovendien wordt Zuidasdok getransformeerd tot een mooie, groene omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Aannemer ZuidPlus, een consortium van Fluor, Hochtief en Heijmans, gaf Markus in 2018 opdracht voor het aanleggen van twee voorbouwlocaties. Daarbij stuitten wij op een nieuwe uitdaging: de Japanse duizendknoop, een extreem hardnekkige woekeraar die veel schade kan aanrichten. Op beide voorbouwlocaties hebben wij de plant onder zware veiligheidseisen van ZuidPlus effectief bestreden.

Voorafgaand aan het werk voerden wij diverse gesprekken met onze opdrachtgever en maakten wij gezamenlijk de werk- en veiligheidsplannen. Op basis daarvan realiseerden wij de werkzaamheden met minimale hinder voor de omgeving en werkten wij volgens de opgelegde veiligheidseisen van Zuidplus. Omdat dit het drukste stuk Zuidas is, met voetgangers over het Gustav Mahlerplein vanaf Station Zuid naar de kantoorpanden, voerden wij de werkzaamheden hoofdzakelijk in de bouwvak en in de weekenden uit. Het transport over het Gustav Mahlerplein vond alleen tijdens venstertijden plaats en om beschadigingen te voorkomen beschermden wij het plein met rijplaten.

Tussen het Gustav Mahlerplein en de Parnassusweg baggerden en dempten wij de bestaande watergangen. Voor een optimale doorstroming van het omliggende gebied brachten wij twee spirosol-duikers met een diameter van 1.000 mm aan, die de verbinding vormeen tussen de in takt blijvende watergangen. Vervolgens dempten wij de hele watergang met zand en voorzagen wij het complete terrein van korrelverharding, waarna Zuidplus kon starten met de bouwwerkzaamheden.

Deel dit project

Daarnaast realiseerden wij een tijdelijke spoorwegovergang voor het zware materieel dat bij het bouwen van de voorbouwlocaties wordt ingezet. Om de omgeving zoveel mogelijk te ontzien voerden wij deze werkzaamheden ’s nachts uit.

De werkzaamheden aan de voorbouwlocatie Vivaldi zijn inmiddels afgerond. Wij zetten keerwanden en stelconplaten op de plek waar de passage zal worden gebouwd, die over het spoor wordt geschoven. Voor aanvang van de werkzaamheden kwamen wij erachter dat de grond zeer slap was, met het risico dat het spoor in de loop van de tijd zou gaan verzakken. Wij hebben een voorstel gedaan voor het toepassen van grondverbetering en het realiseren van een ‘berlinerwand’, van 45 m stalen binten en stalen rijplaten. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden monitorden wij het spoor continu op eventuele verzakkingen. De aanzienlijke tijdsdruk en strenge veiligheidseisen vormden hierbij een grote uitdaging.

Zuidasdok begon voor ons als een “routineklus”, maar is inmiddels uitgegroeid tot een uitdagend project, waarin wij met verschillende disciplines samenwerkten. Wij dachten mee in de werkprocessen en waar nodig verbeterden wij deze. Ook de drukbevolkte omgeving waarin onze werkzaamheden plaatsvonden, vergde onze volledige aandacht. Een goede afstemming met de verkeersregelaars was dan ook cruciaal.

Ondanks de verschillende uitdagingen konden wij onze werkzaamheden probleemloos uitvoeren en dat heeft alles te maken met de goede samenwerking met ZuidPlus. Wij hopen nog veel bij te mogen dragen aan dit toonaangevende project.

Deel dit project