Zoek
Project

Cultuurpark Westergasfabriek

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Cultuurpark Westergasfabriek
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Westerpark
Looptijd: 2000 – 2010
Activiteiten: D&C – Speciale projecten, Infra, Natuurbouw, Saneren, Slopen, Waterbouw
Projectomvang: €21,3 miljoen

Achtergrondinformatie

De Westergasfabriek verwerkte van 1883 tot 1960 steenkolen voor de productie van gas. Op het terrein waren een gashouder en twee deels ontmantelde gashouders aanwezig. Er kwamen verschillende bodemverontreinigingen in zeer hoge concentraties voor en de werkzaamheden zijn gerealiseerd onder veiligheidsklasse 3T/2F.

Voor de transformatie van het industriegebied tot cultureel park hebben wij onder meer het volgende uitgevoerd:

  • Slopen en hergebruiken van 10.000 m3 funderingen en gewelven;
  • Ontgraven en verwerken van 51.000 m3 verontreinigde grond;
  • Verwijderen en afvoeren van 1.900 ton verontreinigd slib;
  • Scheiden van hergebruikte grond en 35.000 m3 teelaarde door 65.000 m2 geotextiel;
  • Aanleggen van 9.000 m² wandel- en fietspaden, 690 are speel- en recreatieweide, 2 tennisvelden en een korfbalveld;
  • Planten van 1.150 bomen, 17.700 planten en 6.700 hagen;
  • Aanleggen van watercirculatiesysteem inclusief stuwen, stroomversnellingen, zuiveringen en beregeningssystemen.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Om verspreiding van gevaarlijke stoffen en geuren te voorkomen is over één van de fundamenten een tentconstructie gebouwd. De lucht in de tent werd afgezogen en gefilterd, de medewerkers gebruikten zowel pers- als leeflucht en de rupsgraafmachine was voorzien van een speciaal ontwikkelde persluchtinstallatie.

Het saneren en herinrichten van de Westergasfabriek was een uitzonderlijk project door de omvang en complexiteit. We hebben zorggedragen voor een veilige en verantwoorde sanering en in goed overleg met alle betrokken partijen het prijswinnende ontwerp van het terrein gerealiseerd. Op het resultaat zijn we bijzonder trots; een prachtig cultuurpark midden in Amsterdam, waarvan wekelijks duizenden bezoekers genieten.

Deel dit project