Zoek
Project

Tuindorp

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Tuindorp
Locatie: Ouderkerk aan de Amstel
Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling B.V.
Looptijd: September 2007 – december 2017
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, Grondstoffen, Saneren
Projectomvang: €3,8 miljoen

Achtergrondinformatie

In Ouderkerk-Zuid vindt de gefaseerde ontwikkeling van Tuindorp plaats; een groene woonwijk bestaande uit 185 woningen. Vanaf de bouwrijpfase maakten wij samen met BPD Ontwikkeling, Gemeente Ouder-Amstel en Sweco deel uit van een bouwteam dat verantwoordelijk is voor het integrale ontwerp.

Om transportoverlast in het dorp te voorkomen hebben wij een loswal voor zandaanvoer in de Amstel ontworpen en aangebracht. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit het ophogen van het maaiveld, inclusief ontgraven en vervoeren van verontreinigde grond, slib en puin. Ook brengen wij voorbelasting en verticale drainage aan. Wij verzorgen het bouwrijp maken inclusief een stalen damwand, watergangen, duikers en onderheid diepriool en het woonrijp maken inclusief twee voetgangersbruggen en een vaarduiker.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Wij ondersteunen de opdrachtgever bij het omgevingsmanagement en het coördineren van de kabels en leidingen. De bouwrijpwerkzaamheden vinden plaats onder veiligheidsklasse 3T/1F en in een slecht draagkrachtige ondergrond.

Fase 1 en 2 van Tuindorp zijn in oktober 2015 succesvol opgeleverd. In maart 2016 startten wij in bouwteamverband met het woonrijp maken van fase 3 en 4. Dit betreft de inrichting van 7.500 m2 openbaar gebied. In december 2017 zijn ook deze fasen opgeleverd.

Deel dit project