Zoek
Project

Land in Zicht

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Land in Zicht
Locatie: Haarlem
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Looptijd: September 2007 – december 2016
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, D&C – Speciale projecten, Damwanden, Saneren, Waterbouw
Projectomvang: €11,4 miljoen

Achtergrondinformatie

Land in Zicht is een uniek project aan het Spaarne in Haarlem, bestaande uit het realiseren van een verkeersbrug, een jachthaven en een woonwijk. Bouwcombinatie Strukton-Boskalis kreeg hiervoor opdracht op basis van een geïntegreerd D&C contract. Als vertegenwoordiger van Boskalis voerden wij dit project uit.

Wij realiseerden in nauwe samenwerking met Strukton een verkeersbrug van 260×20 meter tussen Haarlem-Noord en bedrijventerrein Waarderpolder. Wij verzorgden het wegenbouwkundig ontwerp en regelden de benodigde vergunningen. Ook legden wij een jachthaven aan met 140 ligplaatsen op basis van Design & Construct inclusief nutsvoorzieningen. Voor de bouw van 182 woningen realiseerden wij twee landtongen door een stalen damwand met verankering te plaatsen en deze aan te vullen met zand. Wij saneerden de landbodem onder veiligheidsklasse 3T/2F en op twee locaties de waterbodem onder veiligheidsklasse 3T/-F. Alle werkzaamheden vonden plaats in binnenstedelijk gebied met een slecht draagkrachtige ondergrond.

Deel dit project

In juni 2009 is de Schoterbrug in gebruik genomen en eind 2009 de jachthaven op Schoteroog. De nieuwe woonwijk verwelkomde zijn eerste bewoners in april 2013. De drie woontorens, met in totaal 105 appartementen, en de woonrijpwerkzaamheden zijn in december 2016 opgeleverd en afgerond.

Deel dit project