Zoek
Project

Sanering sportpark Riekerhaven

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Sanering sportpark Riekerhaven
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Looptijd: September 2016 – februari 2017
Activiteiten: Grondstoffen, Saneren
Projectomvang: €518.000

Achtergrondinformatie

Wij hebben gewerkt aan de (water)bodemsanering van voormalig sportpark Riekerhaven. Wij schreven voor dit project een EMVI-plan op basis waarvan gemeente Amsterdam ons de opdracht verstrekte. Op het terrein zijn in het verleden verontreinigingen ontstaan door de aanleg van twee gravelsportvelden. De sportvelden zijn verwijderd maar er is nog altijd een restverontreiniging aanwezig in de land- en waterbodem.

De waterbodemsanering omvat het baggeren van 16.000 m3 verontreinigd slib uit de ringsloot. Daar waar de aangrenzende bermkanten schoon zijn, verpompten wij het slib rechtstreeks in vrachtwagens en voerden dit af. Deze werkwijze voorkomt mors door overslag op de schone landzijde. Daar waar de waterbodemsanering grenst aan de landbodemsanering, kozen wij ervoor om op vaste overslagpunten met morsvoorzieningen te baggeren. Het afvoeren van dit slib gebeurde ook rechtstreeks.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Voor de landbodemsanering verwijderden wij 140 boomstobben en ontgroeven wij meer dan 15.000 m2  dioxinehoudende grond. Daarbij diende de bodem continu voldoende vochtig te worden gehouden om stofvorming te voorkomen. De dagproductie dekten wij af, totdat de verontreiniging definitief is verwijderd. Onze mobiele wasinstallatie zorgt ervoor dat de vrachtwagens die het verontreinigde materiaal afvoeren, schoon de weg op kunnen.

Riekerveld biedt onderdak aan ruim 200 studenten en statushouders. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook goed afgestemd op de stakeholders op het terrein en in de omgeving. Vanwege de verschillende nationaliteiten informeerden wij hen in diverse talen over de op handen zijnde werkzaamheden. Ook hebben wij aanvullende maatregelen getroffen om het werkverkeer te scheiden van het overige verkeer. Omdat het project plaatsvindt in de directe omgeving van statushouders, wilden wij een brug naar hen slaan. Daarom werd onze projectorganisatie versterkt door Semere uit Eritrea, die zelf ook op Riekerhaven woont.

Deel dit project