Zoek
Project

Primaire Waterkering Zeeburgereiland

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Primaire waterkering Zeeburgereiland
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Looptijd: Februari 2013 – mei 2015
Activiteiten: Saneren, Slopen, Waterbouw
Projectomvang: €4,3 miljoen

Achtergrondinformatie

Vanwege de gebiedsontwikkeling op het Zeeburgereiland werd de IJdijk opgewaardeerd tot primaire waterkering om bescherming te bieden tegen het water van het IJmeer en Markermeer. Wij verzorgden het ontwerp van diverse onderdelen, zoals de waterkering aan de noordzijde en de aanlegsteigers voor de woonschepen. De primaire waterkering brachten wij aan onder speciale regels en voorschriften, omdat deze in een belangrijke vaarroute naar de Oranjesluizen en de koppeling van de waterkering aan de Zeeburgertunnel ligt.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Onze werkzaamheden bedroegen onder meer het slopen van de steigers en aanlegvlonders in de bestaande kade en het uitvoeren van een bodemsanering onder veiligheidsklasse 3T/-F uit. Het bodem- en dijkprofiel hebben wij aangepast door het aanbrengen van klei, grond en zand met verticale drainage. Wij verzorgden het opbreken, hergebruiken, leveren en aanbrengen van waterbouwsteen op wiepen matten en legden een fietspad over de waterkering aan. Ter bescherming van de Zeeburgertunnel brachten wij een 200 meter stalen damwand aan.

Deel dit project