Zoek
Project

Kadeverbetering

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Kadeverbetering 3 dijken
Locatie: Aalsmeer
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Looptijd: Januari 2016 – april 2017
Activiteiten: Waterbouw
Projectomvang: €330.000

Achtergrondinformatie

De kwaliteit van de dijken is voor nu en in de toekomst cruciaal. In dit kader gaf Hoogheemraadschap van Rijnland Markus opdracht voor de kadeverbetering van drie dijken in Aalsmeer. Eén dijk werd verhoogd en verbreed, één dijk versterkt met oeverbescherming en één dijk verhoogd. Wij realiseerden de kadeverbeteringswerkzaamheden in binnenstedelijk gebied met een slecht draagkrachtige ondergrond.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden onder meer uit het regelen van het omgevings-, stakeholders- en verkeersmanagement en de vergunningen. Wij brachten elementverhardingen aan en verwerkten erosieklasse 1 en 2 klei in de kade. Ook plaatsten wij een damwand met klapankers. Om het water beter bereikbaar te maken voor de brandweer legden wij volgens eigen ontwerp een trailerhellingbaan inclusief steigerconstructie aan.

Deel dit project