Project

Oostenburgereiland

Status: In realisatie
Projectnaam: Oostenburgereiland
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Activiteiten: Infra, Saneren, Slopen
Projectomvang: €255.000

Achtergrondinformatie

Oostenburgereiland is een historisch industrieterrein in Amsterdam-Centrum, waar de VOC tot 1795 haar werven en een enorm pakhuis had. In 1826 vestigde de Koninklijke Fabriek ter vervaardiging en herstelling van stoom- en andere werktuigen zich op deze locatie. Het Rijksvastgoedbedrijf wilde het terrein transformeren tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Wij kregen de opdracht voor het slopen van de bedrijfspanden en ondergrondse gewelven, het saneren en bouwrijp maken van de ondergrond.

Deel dit project

Tijdens de werkzaamheden vond op diverse momenten archeologisch onderzoek plaats om de rijke historie van het terrein in kaart te brengen. Na het slopen van de panden hebben wij proefsleuven gegraven onder archeologische begeleiding. Het vrijgekomen puin van de gesloopte ondergrondse gewelven is hergebruikt als stabilisatielaag. Ook hebben wij asbest van de betonvloer verwijderd, het grondwater gezuiverd en de vervuilde grond afgevoerd. De werkzaamheden vonden plaats onder veiligheidsklasse 3T/-F.

Deel dit project