Zoek
Project

Herinrichting Poeldijkstraat

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Herinrichting Poeldijkstraat
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Nieuw-West
Looptijd: Juni 2015 – augustus 2016
Activiteiten: Grondstoffen, Riolering
Projectomvang: €875.000

Achtergrondinformatie

Als onderdeel van de stedelijke vernieuwing van de Delflandpleinbuurt in Amsterdam vond de herinrichting van de Poeldijkstraat plaats. Wij kregen hiertoe opdracht van stadsdeel Nieuw-West op basis van EMVI met het beste plan van aanpak. Het contract bestond uit twee delen: de herinrichting voor het stadsdeel en het vervangen van de riolering voor Waternet.

Wij realiseerden onder meer het vervangen en verleggen van de riolering, het coördineren van kabels en leidingen, het plaatsen van een corten-stalen damwand ten behoeve van grondkering, grondverbetering met bomengranulaat en het aanbrengen van nieuw straatprofiel met parkeerinrichting.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

De aan de Poeldijkstraat gevestigde bedrijven uitten al voor aanvang van de werkzaamheden hun zorgen over overlast. Het verloop van dit project was dan ook voor een groot deel afhankelijk van het omgevingsmanagement. Om de buurt zoveel mogelijk te ontlasten voerden wij de werkzaamheden gefaseerd uit. Ook onderhielden wij nauw contact met de stakeholders en stadsdeel Nieuw-West om de voortgang van het project te bespreken. Onze werkwijze resulteerde in een voorspoedige oplevering en stemde alle betrokken partijen zeer tevreden.

Deel dit project