Zoeken
Project

Het Riessenveld

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Het Riessenveld
Locatie: Watergang
Opdrachtgever: Arno en Heidi Mommer
Looptijd: Maart 2017 – maart 2018
Activiteiten: Bouw- en woonrijp maken, D&C – Speciale projecten, Saneren, Slopen
Projectomvang: €1.225.000

Achtergrondinformatie

Op een voormalig bedrijventerrein in Watergang vindt de ontwikkeling van woningbouwlocatie Het Riessenveld plaats. Het landelijk gelegen terrein biedt ruimte aan 39 riante Waterlandse woningen. Na een intensieve voorbereidingsperiode kreeg Markus van grondeigenaren Arno en Heidi Mommer opdracht voor het ontwerpen en realiseren van het openbare terrein.

Het bestaande terrein bestaat uit puin dat vervuild is met asbest. Wij verwijderen dit onder veiligheidscondities 3T/-F en uiteraard met grote zorg voor de leefomgeving. Onze werkzaamheden bestaan verder uit het slopen van de aanwezige woningen en opstallen, het bouw- en woonrijp maken en het regelen van het omgevings- en vergunningenmanagement. Ook dragen wij zorg voor de overdracht naar Gemeente Waterland.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Aan de realisatie van Het Riessenveld ging vier jaar van overleg en voorbereiding vooraf. Wij werken met de ontwikkelende partij samen op basis van open communicatie, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid. Inmiddels is er een mooie woonwijk opgeleverd, een echte aanwinst voor Watergang.

Deel dit project