Zoek
Project

Bodemsanering AEB terrein

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Bodemsanering AEB terrein
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Afval Energie Bedrijf Amsterdam
Looptijd: Augustus – september 2015
Activiteiten: Grondstoffen, Saneren
Projectomvang: €285.000

Achtergrondinformatie

In opdracht van Afval Energie Bedrijf Amsterdam hebben wij een bodemsanering uitgevoerd. Op het AEB terrein staat de huisvuilcentrale van de gemeente Amsterdam. De verbranding van het huisvuil vindt 24/7 plaats. Jaarlijks wordt op deze locatie 1,4 miljoen ton afval verwerkt. Daarom diende de bodemsanering zonder enige bedrijfshinder uitgevoerd te worden.

Een andere uitdaging vormde de aanwezigheid van de kabels en leidingen in de bodem. Om deze in beeld te brengen zijn proefsleuven gegraven en is een radaronderzoek gedaan. Uiteindelijk bleken vier mantelbuizen vol kabels en 10 kV leidingen dwars door de saneringslocatie te lopen. Twee van deze 10 kV leidingen moesten worden uitgeschakeld. Dit kon alleen in het weekend plaatsvinden, omdat door tijdelijke uitschakeling ook secundaire onderdelen op het AEB terrein zouden worden uitgeschakeld.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

De veroorzaker van de bodemverontreiniging was zeer waarschijnlijk een slecht onderhouden olie-/benzineafscheider (OBA) van een traforuimte. Na het graven van de proefsleuven bleek dat deze OBA meer dan twintig jaar oud was en vervangen moest worden. Een behulpzame leverancier wist slechts een aantal dagen later een compleet nieuwe OBA te leveren en deze kon tijdens de bodemsanering direct worden geplaatst.

De verontreinigde grond werd verwijderd door een grondzuiginstallatie die was bevestigd aan een mobiele kraan. Deze grondzuiginstallatie werd ingezet als beheersmaatregel tegen het beschadigen van kabels en leidingen. Een bodemanalyse in het laboratorium stelde vast dat de sanering goed is uitgevoerd en de bodem is daarmee officieel schoon verklaard.

Deel dit project