Zoeken
Project

Uitbreiding Camping Zeeburg

Status: In realisatie
Projectnaam: Uitbreiding Camping Zeeburg
Opdrachtgever: Camping Zeeburg
Activiteiten: Grondstoffen, Saneren

Achtergrondinformatie

Camping Zeeburg is een goedlopende camping aan het IJmeer, aan de oostrand van Amsterdam. Jaarlijks zijn er ongeveer 190.000 overnachtingen op 3,8 hectare. De camping biedt ruimte aan circa 350 tenten, 90 campers en 93 accommodaties in eco-lodges en wagonettes.

De camping is zo populair dat de private eigenaar naar uitbreidingsmogelijkheden zocht. In 1997 hebben wij al eens werkzaamheden uitgevoerd voor Camping Zeeburg. Sinds 2012 zijn wij betrokken bij zijn initiatief tot uitbreiding. Hierdoor hebben wij in een vroeg stadium advies- en ontwerpwerkzaamheden kunnen verrichten voor bijvoorbeeld de bestemmingsplanwijziging (zie tekeningen).

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Camping Zeeburg en Markus hebben de intentie en het vertrouwen om gezamenlijk de uitbreiding te realiseren. Eind 2015 is daarvoor een bouwteam samengesteld. Op dit moment zijn de werkzaamheden voor de geplande campinguitbreiding van circa 1,6 hectare in het IJmeer in volle gang. Als voorloper op de uitbreiding hebben we in het najaar van 2015 opdracht gekregen voor het onderhoudswerk.

Dit project is kenmerkend voor de manier waarop wij het liefst werken: vanuit een goede en langdurige klantrelatie en van initiatief tot realisatie betrokken zijn.

Deel dit project