Primaire Waterkering Zeeburgereiland

Status: Opgeleverd Projectnaam: Primaire waterkering Zeeburgereiland Locatie: Amsterdam Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Looptijd: Februari 2013 – mei 2015 Activiteiten: Slopen, saneren, waterbouw, consolidatie, aanleg fietspad Projectomvang: € 4,3 miljoen Achtergrondinformatie Vanwege de gebiedsontwikkeling op het Zeeburgereiland werd de IJdijk opgewaardeerd tot primaire waterkering om bescherming te bieden tegen het water van het IJmeer en Markermeer. […]

Oostenburgereiland

Status: Opgeleverd Projectnaam: Oostenburgereiland Locatie: Amsterdam Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf Looptijd: Juni – oktober 2015 Activiteiten: Slopen, Saneren, Infra Projectomvang: € 255.000Oostenburgereiland is een historisch industrieterrein in Amsterdam-Centrum, waar de VOC tot 1795 haar werven en een enorm pakhuis had. In 1826 vestigde de Koninklijke Fabriek ter vervaardiging en herstelling van stoom- en andere werktuigen zich op […]