Zoek
Datum: 10 november 2023
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Trots op resultaten Plan Stadswerf Oostenburg

Al in 2015 was Markus betrokken bij ontwikkellocatie Plan Stadswerf Oostenburg (Kavel SOO), een grootschalig woningbouwproject van 10 woontorens en ruim 500 appartementen op de voormalige VOC scheepswerf in Amsterdam. Destijds waren we betrokken bij het archeologisch onderzoek. Nu, ruim 8 jaar later, nadert het project afronding. Het is een complexe totaalopdracht van imposante getallen geworden. We zijn dan ook apetrots op wat we samen met alle betrokken partijen op Oostenburgereiland hebben bereikt.

Het was in 2018 toen Markus startte met de uitvoering. In eerste instantie in opdracht voor Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling B.V. (een samenwerkingsverband tussen vastgoedbeheerder en ontwikkelaar Steenwell en VORM) voor de bodem- en grondwatersanering en het bouwrijp maken van het plangebied. Later breidde het werk zich uit met de aanleg van riolering voor Waternet, bouwkundig grondwerk voor Van Wijnen, de renovatie en nieuwbouw van kademuren en de aanleg van een inpandige insteekhavensteiger, een binnentuin en een daktuin.

Focus op slimme, integrale oplossingen
Tijdens het project legde Markus de focus op slimme, integrale oplossingen voor vraagstukken die te maken hadden met onder meer de locatie. Zoals de aanpak qua transport, opslag en de omgeving. Maar ook in termen van duurzaamheid, circulariteit en kostenbeheersing vervulde Markus een grote rol als civiele totaalaannemer. Over die laatste zegt Frank Bijvoet (projectcoördinator): “Een ontwikkelaar wil aan de voorkant van het project weten wat de totale kosten zullen zijn. Markus is daarover van meet af aan transparant geweest. En dankzij slimme en creatieve toepassingen in de uitvoering bleef de raming nagenoeg gelijk aan de daadwerkelijke kosten. Zo is er aan het eind van het project geen vervelende nacalculatie en krijgt iedereen een eerlijke prijs.”

Duurzame waarde
Bijzonder projectonderdeel was volgens Frank toch wel de renovatie en nieuwbouw van de kademuur op de ontwikkellocatie. “Voor de realisatie van de bouwkuipen en het verwijderen en aanbrengen van de nieuwe kademuren hebben we, met een kraan vanaf zowel het land als het water, eerst een integrale tijdelijke stalen damwand toegepast. Om de geluidsoverlast voor omwonenden te minimaliseren hebben we een geluidsscherm op een drijvend ponton gebouwd, geheel opgebouwd uit zeecontainers. Een duurzame en relatief goedkope oplossing.

Vrijkomend betonpuin van de oude kademuur is voor hergebruik aangeboden bij Smart Circular Products en bij de bouw van de nieuwe kademuren is dit circulair beton weer toegepast”, vervolgt Frank. “Vrijgekomen grond is deels naar een verwerker gebracht voor reiniging en hergebruik en deels opgeslagen op een daartoe speciaal aangeschafte beunbak (schip) voor hergebruik binnen het project. Sommige partijen grond zijn direct gebruikt op andere projectlocaties. Met het gebruik van elektrische bemalingspompen, het flink terugdringen van het aantal transportbewegingen dankzij watertransport en het slim gebruik van materialen hebben we qua duurzaamheid flinke waarde toegevoegd bij de realisatie van Plan Stadswerf Oostenburg”, vertelt Frank trots.